داستان کوتاه کوتاه پانزده کلمه‌ای چیست؟

ادبیات اقلیت ـ داستان کوتاه کوتاه پانزده پانزده کلمه‌ای جیست؟

داستان کوتاه کوتاه که گاهی با توجه به تعداد کلمات آن‌ نام‌گذاری شده‌ است (داستان شش‌کلمه‌ای، هفت‌کلمه‌ای…) کوتاه‌ترین نوعِ داستانی است که در قالب کلماتی بسیار اندک، نوشته می‌شود. در این نوع داستان، تلاش می‌شود که عناصر اصلی یک داستان کوتاه وجود داشته باشد.

معروف‌ترین داستان کوتاهِ کوتاه را به همینگوی نسبت می‌دهند. و معروف است که این داستان، نتیجۀ یک شرط‌بندی میان او و دوستانش است. او با این ادعا که می‌تواند یک داستان کامل را در شش کلمه جای دهد، می‌نویسد: «برای فروش: کفش کودک، پوشیده نشده.»

با توجه به تعداد محدود و بسیار اندک کلمات این نوع داستان، واژه‌ها باید با وسواس بسیار انتخاب شوند و در کنار هم قرار گیرند؛ به گونه‌ای که با شمار اندکی از کلمات، بتوان شخصیتی ساخت که کنشی انجام می‌دهد یا گفت‌وگویی شکل بگیرد که مخاطب در پس‌زمینۀ این کنش و گفت‌وگو بتواند طرحِ داستان (همان پایلوت و نقشۀ داستان) را در ذهن خود بازسازی کند.

سایت ادبیات اقلیت در قالب فراخوان اولین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، به نویسندگان و علاقه‌مندان پیشنهاد می‌کند که با تعداد محدودی کلمات (حداکثر تا پانزده کلمه) داستانی دربارۀ یکی از معضلات اجتماعی بنویسند؛ کودکان محرومی که از حق تحصیل و کودکی بی‌بهره‌اند و به کار گرفته می‌شوند.