اسامی شرکت‌کنندگان

اسامی تمامی شرکت‌کنندگان در مسابقۀ داستان پانزده کلمه‌ای ادبیات اقلیت با موضوع کودکان کار، به مرور و در کمتر از یک هفته پس از ارسال آثار و تأیید آن، در این صفحه منتشر خواهد شد.

با توجه به این‌که طبق قوانین جشنواره هر شرکت‌کننده می‌تواند تنها پنج داستان کوتاه کوتاه ارسال کند، اگر نویسنده‌ای بیش از یک بار اقدام به ارسال داستانک کند، تنها داستان‌های ارسال آخر او در مسابقه شرکت داده خواهد شد. داستان‌های ارسالی در فرم قبلی او از مسابقه حذف خواهند شد و هزینۀ پرداختی آن به عنوان حمایت آزاد از جشنواره در نظر گرفته خواهد شد.

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ
۰۰۰۱ فرید حسینیان تهرانی ۹۵/۱۱/۴
۰۰۰۲ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۴
۰۰۰۳ مریم سقلاطونی ۹۵/۱۱/۴
۰۰۰۴ علی محمدپور ۹۵/۱۱/۴
۰۰۰۵ مهسا مومن نسب ۹۵/۱۱/۴
۰۰۰۶ الناز انصاری ۹۵/۱۱/۵
۰۰۰۷ مجتبی اسماعیلی ۹۵/۱۱/۵
۰۰۰۸ جلال احمدی حسن آباد ۹۵/۱۱/۵
۰۰۰۹ مریم عابدی ۹۵/۱۱/۵
۰۰۱۰ احسان زارع ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۱ الهام نظامجو ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۲ ناهید کهنه ‌چیان ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۳ سیما نیک پور ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۴ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۵ حبیب آذرنگ ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۶ علیرضا کوه گردزاده ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۷ محسن قهاری ۹۵/۱۱/۶
۰۰۱۸ فرزانه عباسی ۹۵/۱۱/۷
۰۰۱۹ علی شکیبازاده ۹۵/۱۱/۷
۰۰۲۰ پریناز خبیر ۹۵/۱۱/۷
۰۰۲۱ مرضیه اسدزاده گلجاهی ۹۵/۱۱/۷
۰۰۲۲ سید هادی سعادتمند ۹۵/۱۱/۸
۰۰۲۳ هیوا حیدری ۹۵/۱۱/۸
۰۰۲۴ سید علی یداللهی ۹۵/۱۱/۱۰
۰۰۲۵ مریم السادات علویان خلیل آباد ۹۵/۱۱/۱۰
۰۰۲۶ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۰
۰۰۲۷ حدیث عظیم علمی ۹۵/۱۱/۱۰
۰۰۲۸ مهرنوش زرین قلم ۹۵/۱۱/۱۱
۰۰۲۹ جواد خوانساری ۹۵/۱۱/۱۱
۰۰۳۰ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۱
۰۰۳۱ حمید سلیمانی رازان ۹۵/۱۱/۱۲
۰۰۳۲ سید مهدی عدالتی میرزابیگی ۹۵/۱۱/۱۲
۰۰۳۳ ماهرخ همتی ۹۵/۱۱/۱۳
۰۰۳۴ فرجام رمضان زاده ۹۵/۱۱/۱۳
۰۰۳۵ سینا شهبازی ۹۵/۱۱/۱۴
۰۰۳۶ میر شمس الدین فلاح هاشمی نسب ۹۵/۱۱/۱۴
۰۰۳۷ حمید حیدری سورشجانی ۹۵/۱۱/۱۴
۰۰۳۸ سما رجبی ۹۵/۱۱/۱۴
۰۰۳۹ محمدرضا زندیه ۹۵/۱۱/۱۵
۰۰۴۰ مجتبی زارعی ۹۵/۱۱/۱۶
۰۰۴۱ زهرا سدره نشین ۹۵/۱۱/۱۶
۰۰۴۲ جمشید جمشیدی ۹۵/۱۱/۱۶
۰۰۴۳ خدیجه معصومی ۹۵/۱۱/۱۶
۰۰۴۴ صغری دلداده بارانی ۹۵/۱۱/۱۷
۰۰۴۵ مه سیما سهرابی ۹۵/۱۱/۱۷
۰۰۴۶ سحر موتورچی ۹۵/۱۱/۱۷
۰۰۴۷ امیرحسین بهاج ۹۵/۱۱/۱۸
۰۰۴۸ زینب رکنیان ۹۵/۱۱/۱۸
۰۰۴۹ محمد مفتاحی ۹۵/۱۱/۱۹
۰۰۵۰ زهرا رشنو ۹۵/۱۱/۱۹
۰۰۵۱ محمد صحرائی ۹۵/۱۱/۱۹
۰۰۵۲ حامد صادقی کیان ۹۵/۱۱/۲۰
۰۰۵۳ امیرعباس (معین) دیده بان ۹۵/۱۱/۲۰
۰۰۵۴ سمیه بازیار ۹۵/۱۱/۲۰
۰۰۵۵ حسینعلی مرادی ۹۵/۱۱/۲۰
۰۰۵۶ محمد امانی ۹۵/۱۱/۲۰
۰۰۵۷ تیمور خسروی ۹۵/۱۱/۲۱
۰۰۵۸ پویان تفرشی ۹۵/۱۱/۲۱
۰۰۵۹ شهرزاد عالم‌فتحی ۹۵/۱۱/۲۲
۰۰۶۰ حجت زمانی ۹۵/۱۱/۲۳
۰۰۶۱ فهیمه سادات حسنی ۹۵/۱۱/۲۳
۰۰۶۲ فائزه کرامتی ۹۵/۱۱/۲۳
۰۰۶۳ هیمن حیدری ۹۵/۱۱/۲۳
۰۰۶۴ طاهره مالکی ۹۵/۱۱/۲۳
۰۰۶۵ سهیلا کاظمی ۹۵/۱۱/۲۴
۰۰۶۶ اسماء اسحاقی ۹۵/۱۱/۲۴
۰۰۶۷ مهرداد ایاز ۹۵/۱۱/۲۴
۰۰۶۸ محمدمهدی ادیبی لاریجانی ۹۵/۱۱/۲۴
۰۰۶۹ اسماعیل سلیمانیان ۹۵/۱۱/۲۵
۰۰۷۰ حسن غلامی ۹۵/۱۱/۲۶
۰۰۷۱ سحر حبیبی ۹۵/۱۱/۲۶
۰۰۷۲ مژگان غریب ۹۵/۱۱/۲۶
۰۰۷۳ سیما عبادی ۹۵/۱۱/۲۶
۰۰۷۴ ندا اویسی ۹۵/۱۱/۲۷
۰۰۷۵ الهه زمانی ۹۵/۱۱/۲۷
۰۰۷۶ رامین جهانگیرزاده ۹۵/۱۱/۲۷
۰۰۷۷ محمد صادقی ۹۵/۱۱/۲۷
۰۰۷۸ محمد تاتار ۹۵/۱۱/۲۷
۰۰۷۹  پروین برهان شهرضائی ۹۵/۱۱/۲۸
۰۰۸۰  احمد فرخی ۹۵/۱۱/۲۸
۰۰۸۱  ایرج پارسایی ۹۵/۱۱/۲۹
۰۰۸۲  مینا احمدی کهجوق ۹۵/۱۱/۲۹
۰۰۸۳  فاطمه کیخسروی ۹۵/۱۱/۲۹
۰۰۸۴  داریوش دیناروند ۹۵/۱۱/۳۰
۰۰۸۵  محمدعلی رضاپور ۹۵/۱۱/۳۰
۰۰۸۶  مریم موسوی ۹۵/۱۲/۱
۰۰۸۷  مینا تبیانیان ۹۵/۱۲/۱
۰۰۸۸  شاهین (میثم) اسماعیلی ۹۵/۱۲/۲
۰۰۸۹  مریم محمدی ۹۵/۱۲/۲
۰۰۹۰  نیلوفر مالک ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۱  سمیه سلطانپور ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۲  حنانه طوسی ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۳  محمد زمانی ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۴  منا اسماعیل زاده ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۵  سمیه میرزاحسینی ۹۵/۱۲/۳
۰۰۹۶  شهرزاد مقصودی نسب ۹۵/۱۲/۴
۰۰۹۷  معصومه رحمتی ۹۵/۱۲/۵
۰۰۹۸  نگین صباحیان ۹۵/۱۲/۵
۰۰۹۹  سپیده قربانی ۹۵/۱۲/۵
۰۱۰۰  فاطمه دریکوند ۹۵/۱۲/۵
۰۱۰۱ بهزاد قلی‌پور ۹۵/۱۲/۵
۰۱۰۲ معین کلانتر ۹۵/۱۲/۶
۰۱۰۳ آرش محرمی ۹۵/۱۲/۶
۰۱۰۴ فاطمه سادات حسینی ۹۵/۱۲/۶
۰۱۰۵ قاسم طوبایی ۹۵/۱۲/۷
۰۱۰۶ سیامک علائی ۹۵/۱۲/۷
۰۱۰۷ یونس پوریا معظم ۹۵/۱۲/۷
۰۱۰۸ Saeed mahbadi ۹۵/۱۲/۷
۰۱۰۹ رومینا امرایی ۹۵/۱۲/۷
۰۱۱۰ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۱ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۲ زهره عواطفی حافظ ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۳ فریبا غلامرضایی ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۳ هدیه رحمتی ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۴ فهیمه بیاتی ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۵ فاطمه باقریان ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۶ مریم رحیمی موثق ۹۵/۱۲/۸
۰۱۱۷ رویا زنده بودی ۹۵/۱۲/۹
۰۱۱۸ ابوالحسن اکبری ۹۵/۱۲/۹
۰۱۱۹ معصومه میرابوطالبی ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۰ هرمز شهرزاد ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۱ کیان عبدشعاریان ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۲ شیوا باقری نیا ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۳ عاطفه صالح ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۴ محسن ذوالفقاریان ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۵ لیلا میرحاجی ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۶ هوشنگ بهداروند ۹۵/۱۲/۱۰
۰۱۲۷ زهرا حاجیان ۹۵/۱۲/۱۱
۰۱۲۸ نرجس سادات کاظمی ۹۵/۱۲/۱۱
۰۱۲۹ مریم ابراهیمی ۹۵/۱۲/۱۱
۰۱۳۰ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۱
۰۱۳۱ مریم محبی ۹۵/۱۲/۱۱
۰۱۳۲ احسان بالانی ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۳ مهتا بیگی ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۴ سید مرتضی میرسراجی ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۵ پگاه تایکندی ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۶ زهره تنباکوکاری ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۷ سید علیرضا خادم ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۸ مهراب اکبری شهپر ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۳۹ علی دیناروند ۹۵/۱۲/۱۲
۰۱۴۰ نجمه مولوی ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۱ رحمان حسنیان ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۲ خلیل جلیل زاده ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۳ نسرین فقیهی ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۴ محمد امین دانش پسند ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۵ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۶ حمیدرضا شاطرانلو ۹۵/۱۲/۱۳
۰۱۴۷ صدیقه صادقی ۹۵/۱۲/۱۴
۰۱۴۸ آیدا پهلوان ۹۵/۱۲/۱۵
۰۱۴۹ فلکناز سرخاب ۹۵/۱۲/۱۵
۰۱۵۰ فاطمه انصاری پور ۹۵/۱۲/۱۵
۰۱۵۱ زینب کاظمی ۹۵/۱۲/۱۵
۰۱۵۲ بهاره ارشدریاحی ۹۵/۱۲/۱۶
۰۱۵۳ صاحب هاشم پور ۹۵/۱۲/۱۶
۰۱۵۴ عاطفه محمدی ۹۵/۱۲/۱۷
۰۱۵۵ زهرا مراد ۹۵/۱۲/۱۷
۰۱۵۶ یسنا ترک تکمه داشی ۹۵/۱۲/۱۷
۰۱۵۷ شهین طالبی ۹۵/۱۲/۱۷
۰۱۵۸ سپیده شیخ اسلامخواه ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۵۹ صدیقه فرخ سیر ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۶۰ حجت رئیسی ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۶۱ راشین جهانگیری ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۶۲ جبار احمدی ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۶۳ فاطمه ق ۹۵/۱۲/۱۸
۰۱۶۴ نسیبه سادات علایی موسوی ۹۵/۱۲/۱۹
۰۱۶۵ حنا شیرمحمدی ۹۵/۱۲/۱۹
۰۱۶۶ علی شیخی فرداد ۹۵/۱۲/۱۹
۰۱۶۷ مینا حسنی ۹۵/۱۲/۱۹
۰۱۶۸ مصطفی برفه ای ۹۵/۱۲/۱۹
۰۱۶۹ سارینا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۰ نعیمه مرعشی نیا ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۱ سروش میرزاسروری ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۲ احمد خداخواه ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۳ منصوره اشرافی ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۴ نازنین رضاقلی ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۵ مژگان مظفری ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۶ حامد رضایی منش ۹۵/۱۲/۲۰
۰۱۷۷ فائزه شریعتی نیا ۹۵/۱۲/۲۱
۰۱۷۸ مصطفی رستمی ۹۵/۱۲/۲۱
۰۱۷۹ روح انگیز ثبوتی ۹۵/۱۲/۲۱
۰۱۸۰ اعظم خواجوی مقدم ۹۵/۱۲/۲۱
۰۱۸۱ مریم ماستری ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۲ وجیهه سادات میرشفیعی ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۳ حسین شیرزادی ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۴ شاداب تابنده ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۵ علیرضا بیاتی ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۶ مائده آقازاده ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۷ فاطیما فاطری ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۸ محمود مرادی گمش تپه ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۸۹ یاشار سرهنگ زاده ۹۵/۱۲/۲۲
۰۱۹۰ زهرا قلی زاده ۹۵/۱۲/۲۳
۰۱۹۱ مهسا حسنی ۹۵/۱۲/۲۳
۰۱۹۲ خاطره همتی ۹۵/۱۲/۲۳
۰۱۹۳ رخساره سهرابی ۹۵/۱۲/۲۳
۰۱۹۴ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴
۰۱۹۵ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴
۰۱۹۶ مهدی نورمحمدزاده ۹۵/۱۲/۲۴
۰۱۹۷ فاطمه شریف زاده ۹۵/۱۲/۲۴
۰۱۹۸ حوراالسادات حسنی ۹۵/۱۲/۲۴
۰۱۹۹ نغمه دهقانی ۹۵/۱۲/۲۴
۰۲۰۰ راحله رضایی ۹۵/۱۲/۲۴
۰۲۰۱ ازمری (محمد) حبیبی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۲ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۳ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۴ اشکان عزیزی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۵ کاظم رستمی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۶ پرستو قمری ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۷ مریم شیرازی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۸ لیلا باقی پور ماسوله ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۰۹ نرگس احدی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۰ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۱ محمدعلی مرادی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۲ حدیث سلطانی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۳ زهرا شریفی نیارق ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۴ زهرا نعیمی ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۵ گلنوش شاهین راد ۹۵/۱۲/۲۵
۰۲۱۶ فرزانه سبوحی ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۱۷ مهتاب سالاری ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۱۸ عباس نبی زاده ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۱۹ کیمیا عادلی فر ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۰ مائده مهدی زاده ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۱ مهدی ابراهیمی ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۲ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۳ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۴ علی مشیری ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۵ فرزاد صادقی ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۶ مختار جعفری ۹۵/۱۲/۲۶
۰۲۲۷ فاطمه بحری تبار ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۲۸ محمدمهدی ابراهیمی فخاری ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۲۹ علی روشنی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۰ سیامک احمدی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۱ ملیحه بیانی بدشی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۲ سعید پورمحرم ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۳ فهیمه سلطان زاده ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۴ حسام الدین مقامی کیا ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۵ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۶ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۵ امیرحسین اصحابی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۶ هوروش ناریانی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۷ شیما قولی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۸ آناهیتا برزویی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۳۹ مهین سمواتی ۹۵/۱۲/۲۷
۰۲۴۰ فریبا زمانی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۱ سپهر محمدی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۲ زهرا قلی پور آبکناری ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۳ مرضیه علیزاده ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۴ نامدار کامرانی فر ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۵ دانیال محمدی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۶ مرتضی خوش آبی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۷ امید محمدی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۸ غلامحسین صدیقی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۴۹ علی علی نژاد ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۰ مهرنوش بیگ زاده ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۱ پری رضوی یام ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۲ کیانا کریمی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۳ مهدی دهقانی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۴ حسین غیاثی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۵ کیانا دیهیم ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۶ سلیمه موسوی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۷ حمیدرضا عادلی نیا ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۸ سارا شیرغلامی ۹۵/۱۲/۲۸
۰۲۵۹ محمد رابطی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۰ کاظم آقایی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۱ پویا گویا ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۲ سارا مصلح ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۳ سهیل اسکندری ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۴ محمد مهدی آقابزرگی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۵ حسین نظری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۵۷ صغری الهیاری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۵۸ فاطمه نکویی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۵۹ محمدرضا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۰ آرزو امیری ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۱ معصومه دهنوی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۲ نسیم السادات قدسی ۹۵/۱۲/۲۹
۰۲۶۳ مهشید السادات مرتضوی مقدم ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۴ آویشن شرفی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۵ ژاله بقائی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۶ حسین گل کار ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۷ کامبیز فرهادصفت ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۸ پویا رضوانی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۶۹ محسن صفایی جوان ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۰ آرمین ریاضی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۱ ارشاد ازغ ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۲ غزل محمدی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۳ عباس پورعلمداری میبد ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۴ عالمه طهماسبی ۹۵/۱۲/۳۰
۰۲۷۵ علی فردوسی ۹۶/۱/۱
۰۲۷۶ مهدی رحیمی موثق ۹۶/۱/۱
۰۲۷۷    
۰۲۷۸    
۰۲۷۹    
۰۲۸۰  

 

 

 

17 دیدگاه برای “اسامی شرکت‌کنندگان”

  1. پس از پر کردن فرم شرکت در مسابقه و ارسال آن، به صفحه درگاه پرداخت الکترونیک متصل می شوید و از آن طریق میتوانید مبلغ را واریز کنید.

  1. بله. حتما تمام داستانک ها را در یک فرم ارسال کنید. چون از هر نویسنده فقط یک فرم مورد قبول خواهد بود و در مسابقه شرکت داده خواهد شد.
   همان طور که توضیح داده ایم، در صورت ارسال مکرر، تنها فرم آخر قبول خواهد شد.

 1. سلام
  خیلی خوب میشد اگر داستانها را در معرض خوانش ما هم قرار میدادید.
  البته احتمال لو رفتن سوژه ها هم هست اما این کار هم شیرینی خاص خودش را دارد. امکانش هم هست بعد از اتمام مهلت ارسال همه کارها را در سایت منتشر کرد تا ما هم با این فرم نگارش بیشتر آشنا شویم و این فرهنگ سازی در این زمینه هم کارایی داشته باشد.
  سپاس

  1. سلام
   تصمیم داریم که بعد از پایان مهلت ارسال آثار، همۀ داستان ها را در سایت منتشر کنیم. اما فعلاً به همان علتی که شما گفتید، نمی توانیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *