اسامی شرکت‌کنندگان / نخستین دورۀ جشنواره داستان پانزده کلمه‌ای کودکان کار

اسامی تمامی شرکت‌کنندگان در نخستین دورۀ جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای ادبیات اقلیت با موضوع کودکان کار، در این صفحه منتشر شده است.

تعداد کل شرکت‌کنندگان: ۴۸۶ نفر

تعداد کل فرم‌های ارسالی: ۵۰۷ فرم

تعداد فرم‌های تکراری: ۲۱ فرم

 

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تعداد داستان
۰۰۰۱ فرید حسینیان تهرانی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۲ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۳ مریم سقلاطونی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۴ علی محمدپور ۹۵/۱۱/۴ ۳
۰۰۰۵ مهسا مومن نسب ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۶ الناز انصاری ۹۵/۱۱/۵ ۱
۰۰۰۷ مجتبی اسماعیلی ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۰۸ جلال احمدی حسن آباد ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۰۹ مریم عابدی ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۱۰ احسان زارع ۹۵/۱۱/۶ ۴
۰۰۱۱ الهام نظامجو ۹۵/۱۱/۶ ۲
۰۰۱۲ ناهید کهنه ‌چیان ۹۵/۱۱/۶ ۴
۰۰۱۳ سیما نیک پور ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۴ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۵ حبیب آذرنگ ۹۵/۱۱/۶ ۱
۰۰۱۶ علیرضا کوه گردزاده ۹۵/۱۱/۶ ۳
۰۰۱۷ محسن قهاری ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۸ فرزانه عباسی ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۱۹ علی شکیبازاده ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۲۰ پریناز خبیر ۹۵/۱۱/۷ ۱
۰۰۲۱ مرضیه اسدزاده گلجاهی ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۲۲ سید هادی سعادتمند ۹۵/۱۱/۸ ۵
۰۰۲۳ هیوا حیدری ۹۵/۱۱/۸ ۵
۰۰۲۴ سید علی یداللهی ۹۵/۱۱/۱۰ ۳
۰۰۲۵ مریم السادات علویان خلیل آباد ۹۵/۱۱/۱۰ ۵
۰۰۲۶ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۰ ۱
۰۰۲۷ حدیث عظیم علمی ۹۵/۱۱/۱۰ ۳
۰۰۲۸ مهرنوش زرین قلم ۹۵/۱۱/۱۱ ۲
۰۰۲۹ جواد خوانساری ۹۵/۱۱/۱۱ ۵
۰۰۳۰ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۱ ۱
۰۰۳۱ حمید سلیمانی رازان ۹۵/۱۱/۱۲ ۵
۰۰۳۲ سید مهدی عدالتی میرزابیگی ۹۵/۱۱/۱۲ ۵
۰۰۳۳ ماهرخ همتی ۹۵/۱۱/۱۳ ۱
۰۰۳۴ فرجام رمضان زاده ۹۵/۱۱/۱۳ ۴
۰۰۳۵ سینا شهبازی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۶ میر شمس الدین فلاح هاشمی نسب ۹۵/۱۱/۱۴ ۴
۰۰۳۷ حمید حیدری سورشجانی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۸ سما رجبی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۹ محمدرضا زندیه ۹۵/۱۱/۱۵ ۲
۰۰۴۰ مجتبی زارعی ۹۵/۱۱/۱۶ ۵
۰۰۴۱ زهرا سدره نشین ۹۵/۱۱/۱۶ ۲
۰۰۴۲ جمشید جمشیدی ۹۵/۱۱/۱۶ ۵
۰۰۴۳ خدیجه معصومی ۹۵/۱۱/۱۶ ۲
۰۰۴۴ صغری دلداده بارانی ۹۵/۱۱/۱۷ ۵
۰۰۴۵ مه سیما سهرابی ۹۵/۱۱/۱۷ ۵
۰۰۴۶ سحر موتورچی ۹۵/۱۱/۱۷ ۳
۰۰۴۷ امیرحسین بهاج ۹۵/۱۱/۱۸ ۵
۰۰۴۸ زینب رکنیان ۹۵/۱۱/۱۸ ۱
۰۰۴۹ محمد مفتاحی ۹۵/۱۱/۱۹ ۲
۰۰۵۰ زهرا رشنو ۹۵/۱۱/۱۹ ۵
۰۰۵۱ محمد صحرائی ۹۵/۱۱/۱۹ ۵
۰۰۵۲ حامد صادقی کیان ۹۵/۱۱/۲۰ ۵
۰۰۵۳ امیرعباس (معین) دیده بان ۹۵/۱۱/۲۰ ۱
۰۰۵۴ سمیه بازیار ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۵ حسینعلی مرادی ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۶ محمد امانی ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۷ تیمور خسروی ۹۵/۱۱/۲۱ ۵
۰۰۵۸ پویان تفرشی ۹۵/۱۱/۲۱ ۳
۰۰۵۹ شهرزاد عالم‌فتحی ۹۵/۱۱/۲۲ ۲
۰۰۶۰ حجت زمانی ۹۵/۱۱/۲۳ ۵
۰۰۶۱ فهیمه سادات حسنی ۹۵/۱۱/۲۳ ۳
۰۰۶۲ فائزه کرامتی ۹۵/۱۱/۲۳ ۴
۰۰۶۳ هیمن حیدری ۹۵/۱۱/۲۳ ۵
۰۰۶۴ طاهره مالکی ۹۵/۱۱/۲۳ ۲
۰۰۶۵ سهیلا کاظمی ۹۵/۱۱/۲۴ ۲
۰۰۶۶ اسماء اسحاقی ۹۵/۱۱/۲۴ ۱
۰۰۶۷ مهرداد ایاز ۹۵/۱۱/۲۴ ۵
۰۰۶۸ محمدمهدی ادیبی لاریجانی ۹۵/۱۱/۲۴ ۵
۰۰۶۹ اسماعیل سلیمانیان ۹۵/۱۱/۲۵ ۵
۰۰۷۰ حسن غلامی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۱ سحر حبیبی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۲ مژگان غریب ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۳ سیما عبادی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۴ ندا اویسی ۹۵/۱۱/۲۷ ۳
۰۰۷۵ الهه زمانی ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۶ رامین جهانگیرزاده ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۷ محمد صادقی ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۸ محمد تاتار ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۹ پروین برهان شهرضائی ۹۵/۱۱/۲۸ ۵
۰۰۸۰ احمد فرخی ۹۵/۱۱/۲۸ ۵
۰۰۸۱ ایرج پارسایی ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۲ مینا احمدی کهجوق ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۳ فاطمه کیخسروی ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۴ داریوش دیناروند ۹۵/۱۱/۳۰ ۳
۰۰۸۵ محمدعلی رضاپور ۹۵/۱۱/۳۰ ۵
۰۰۸۶ مریم موسوی ۹۵/۱۲/۱ ۴
۰۰۸۷ مینا تبیانیان ۹۵/۱۲/۱ ۲
۰۰۸۸ شاهین (میثم) اسماعیلی ۹۵/۱۲/۲ ۵
۰۰۸۹ مریم محمدی ۹۵/۱۲/۲ ۵
۰۰۹۰ نیلوفر مالک ۹۵/۱۲/۳ ۳
۰۰۹۱ سمیه سلطانپور ۹۵/۱۲/۳ ۱
۰۰۹۲ حنانه طوسی ۹۵/۱۲/۳ ۱
۰۰۹۳ محمد زمانی ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۴ منا اسماعیل زاده ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۵ سمیه میرزاحسینی ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۶ شهرزاد مقصودی نسب ۹۵/۱۲/۴ ۲
۰۰۹۷ معصومه رحمتی ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۰۹۸ نگین صباحیان ۹۵/۱۲/۵ ۲
۰۰۹۹ سپیده قربانی ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۱۰۰ فاطمه دریکوند ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۱۰۱ بهزاد قلی‌پور ۹۵/۱۲/۵ ۲
۰۱۰۲ معین کلانتر ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۳ آرش محرمی ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۴ فاطمه سادات حسینی ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۵ قاسم طوبایی ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۶ سیامک علائی ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۷ یونس پوریا معظم ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۸ Saeed mahbadi ۹۵/۱۲/۷ ۲
۰۱۰۹ رومینا امرایی ۹۵/۱۲/۷ ۳
۰۱۱۰ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۱ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۲ زهره عواطفی حافظ ۹۵/۱۲/۸ ۱
۰۱۱۳ فریبا غلامرضایی ۹۵/۱۲/۸ ۴
۰۱۱۴ هدیه رحمتی ۹۵/۱۲/۸ ۲
۰۱۱۵ فهیمه بیاتی ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۶ فاطمه باقریان ۹۵/۱۲/۸ ۴
۰۱۱۷ مریم رحیمی موثق ۹۵/۱۲/۸ ۳
۰۱۱۸ رویا زنده بودی ۹۵/۱۲/۹ ۵
۰۱۱۹ ابوالحسن اکبری ۹۵/۱۲/۹ ۵
۰۱۲۰ معصومه میرابوطالبی ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۱ هرمز شهرزاد ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۲ کیان عبدشعاریان ۹۵/۱۲/۱۰ ۲
۰۱۲۳ شیوا باقری نیا ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۴ عاطفه صالح ۹۵/۱۲/۱۰ ۳
۰۱۲۵ محسن ذوالفقاریان ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۶ لیلا میرحاجی ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۷ هوشنگ بهداروند ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۸ زهرا حاجیان ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۲۹ نرجس سادات کاظمی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۰ مریم ابراهیمی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۱ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۲ مریم محبی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۳ احسان بالانی ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۴ مهتا بیگی ۹۵/۱۲/۱۲ ۴
۰۱۳۵ سید مرتضی میرسراجی ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۶ پگاه تایکندی ۹۵/۱۲/۱۲ ۱
۰۱۳۷ زهره تنباکوکاری ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۸ سید علیرضا خادم ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۹ مهراب اکبری شهپر ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۴۰ علی دیناروند ۹۵/۱۲/۱۲ ۴
۰۱۴۱ نجمه مولوی ۹۵/۱۲/۱۳ ۳
۰۱۴۲ رحمان حسنیان ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۳ خلیل جلیل زاده ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۴ نسرین فقیهی ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۵ محمد امین دانش پسند ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۶ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۷ حمیدرضا شاطرانلو ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۸ صدیقه صادقی ۹۵/۱۲/۱۴ ۵
۰۱۴۹ آیدا پهلوان ۹۵/۱۲/۱۵ ۱
۰۱۵۰ فلکناز سرخاب ۹۵/۱۲/۱۵ ۴
۰۱۵۱ فاطمه انصاری پور ۹۵/۱۲/۱۵ ۴
۰۱۵۲ زینب کاظمی ۹۵/۱۲/۱۵ ۵
۰۱۵۳ بهاره ارشدریاحی ۹۵/۱۲/۱۶ ۵
۰۱۵۴ صاحب هاشم پور ۹۵/۱۲/۱۶ ۵
۰۱۵۵ عاطفه محمدی ۹۵/۱۲/۱۷ ۳
۰۱۵۶ زهرا مراد ۹۵/۱۲/۱۷ ۲
۰۱۵۷ یسنا ترک تکمه داشی ۹۵/۱۲/۱۷ ۱
۰۱۵۸ شهین طالبی ۹۵/۱۲/۱۷ ۵
۰۱۵۹ سپیده شیخ اسلامخواه ۹۵/۱۲/۱۸ ۱
۰۱۶۰ صدیقه فرخ سیر ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۱ حجت رئیسی ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۲ راشین جهانگیری ۹۵/۱۲/۱۸ ۱
۰۱۶۳ جبار احمدی ۹۵/۱۲/۱۸ ۵
۰۱۶۴ فاطمه قلندرزاده دریایی ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۵ نسیبه سادات علایی موسوی ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۶۶ حنا شیرمحمدی ۹۵/۱۲/۱۹ ۱
۰۱۶۷ علی شیخی فرداد ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۶۸ مینا حسنی ۹۵/۱۲/۱۹ ۴
۰۱۶۹ مصطفی برفه ای ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۷۰ سارینا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۱ نعیمه مرعشی نیا ۹۵/۱۲/۲۰ ۲
۰۱۷۲ سروش میرزاسروری ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۳ احمد خداخواه ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۴ منصوره اشرافی ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۵ نازنین رضاقلی ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۶ مژگان مظفری ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۷ حامد رضایی منش ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۸ فائزه شریعتی نیا ۹۵/۱۲/۲۱ ۵
۰۱۷۹ مصطفی رستمی ۹۵/۱۲/۲۱ ۴
۰۱۸۰ روح انگیز ثبوتی ۹۵/۱۲/۲۱ ۵
۰۱۸۱ اعظم خواجوی مقدم ۹۵/۱۲/۲۱ ۱
۰۱۸۲ مریم ماستری ۹۵/۱۲/۲۲ ۱
۰۱۸۳ وجیهه سادات میرشفیعی ۹۵/۱۲/۲۲ ۴
۰۱۸۴ حسین شیرزادی ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۵ شاداب تابنده ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۶ علیرضا بیاتی ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۷ مائده آقازاده ۹۵/۱۲/۲۲ ۳
۰۱۸۸ فاطیما فاطری ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۹ محمود مرادی گمش تپه ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۹۰ یاشار سرهنگ زاده ۹۵/۱۲/۲۲ ۴
۰۱۹۱ زهرا قلی زاده ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۲ مهسا حسنی ۹۵/۱۲/۲۳ ۱
۰۱۹۳ خاطره همتی ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۴ رخساره سهرابی ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۵ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴ ۱
۰۱۹۶ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۷ مهدی نورمحمدزاده ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۸ فاطمه شریف زاده ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۹ حوراالسادات حسنی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۲۰۰ نغمه دهقانی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۲۰۱ راحله رضایی ۹۵/۱۲/۲۴ ۲
۰۲۰۲ ازمری (محمد) حبیبی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۰۳ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۴ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۵ اشکان عزیزی ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۶ کاظم رستمی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۰۷ پرستو قمری ۹۵/۱۲/۲۵ ۴
۰۲۰۸ مریم شیرازی ۹۵/۱۲/۲۵ ۳
۰۲۰۹ لیلا باقی پور ماسوله ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۰ نرگس احدی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۱ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۱۲ محمدعلی مرادی ۹۵/۱۲/۲۵ ۲
۰۲۱۳ حدیث سلطانی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۴ زهرا شریفی نیارق ۹۵/۱۲/۲۵ ۲
۰۲۱۵ زهرا نعیمی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۶ گلنوش شاهین راد ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۷ فرزانه سبوحی ۹۵/۱۲/۲۶ ۳
۰۲۱۸ مهتاب سالاری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۱۹ عباس نبی زاده ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۰ کیمیا عادلی فر ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۱ مائده مهدی زاده ۹۵/۱۲/۲۶ ۳
۰۲۲۲ مهدی ابراهیمی ۹۵/۱۲/۲۶ ۲
۰۲۲۳ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶ ۴
۰۲۲۴ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶ ۴
۰۲۲۵ علی مشیری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۶ فرزاد صادقی ۹۵/۱۲/۲۶ ۱
۰۲۲۷ مختار جعفری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۸ فاطمه بحری تبار ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۲۹ محمدمهدی ابراهیمی فخاری ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۰ علی روشنی ۹۵/۱۲/۲۷ ۲
۰۲۳۱ سیامک احمدی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۲ ملیحه بیانی بدشی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۳ سعید پورمحرم ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۴ فهیمه سلطان زاده ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۵ حسام الدین مقامی کیا ۹۵/۱۲/۲۷ ۱
۰۲۳۶ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۷ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۸ امیرحسین اصحابی ۹۵/۱۲/۲۷ ۴
۰۲۳۹ هوروش ناریانی ۹۵/۱۲/۲۷ ۳
۰۲۴۰ شیما قولی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۴۱ آناهیتا برزویی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۴۲ مهین سمواتی ۹۵/۱۲/۲۷ ۱
۰۲۴۳ فریبا زمانی ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۴۴ سپهر محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۵ زهرا قلی پور آبکناری ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۶ مرضیه علیزاده ۹۵/۱۲/۲۸ ۲
۰۲۴۷ نامدار کامرانی فر ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۸ دانیال محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۹ مرتضی خوش آبی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۰ امید محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۵۱ غلامحسین صدیقی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۵۲ علی علی نژاد ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۳ مهرنوش بیگ زاده ۹۵/۱۲/۲۸ ۳
۰۲۵۴ پری رضوی یام ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۵ کیانا کریمی ۹۵/۱۲/۲۸ ۳
۰۲۵۶ مهدی دهقانی ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۵۷ حسین غیاثی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۸ کیانا دیهیم ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۹ سلیمه موسوی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۶۰ حمیدرضا عادلی نیا ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۶۱ سارا شیرغلامی ۹۵/۱۲/۲۸ ۲
۰۲۶۲ محمد رابطی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۳ کاظم آقایی ۹۵/۱۲/۲۹ ۱
۰۲۶۴ پویا گویا ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۵ سارا مصلح ۹۵/۱۲/۲۹ ۲
۰۲۶۶ سهیل اسکندری ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۷ محمد مهدی آقابزرگی ۹۵/۱۲/۲۹ ۳
۰۲۶۸ حسین نظری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۹ صغری الهیاری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۰ فاطمه نکویی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۱ محمدرضا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۲ آرزو امیری ۹۵/۱۲/۲۹ ۳
۰۲۷۳ معصومه دهنوی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۴ نسیم السادات قدسی ۹۵/۱۲/۲۹ ۱
۰۲۷۵ مهشید السادات مرتضوی مقدم ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۷۶ آویشن شرفی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۷۷ ژاله بقائی ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۷۸ حسین گل کار ۹۵/۱۲/۳۰ ۱
۰۲۷۹ کامبیز فرهادصفت ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۰ پویا رضوانی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۱ محسن صفایی جوان ۹۵/۱۲/۳۰ ۴
۰۲۸۲ آرمین ریاضی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۳ ارشاد ازغ ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۴ غزل محمدی ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۸۵ عباس پورعلمداری میبد ۹۵/۱۲/۳۰ ۱
۰۲۸۶ عالمه طهماسبی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۷ علی فردوسی ۹۶/۱/۱ ۵
۰۲۸۸ مهدی رحیمی موثق ۹۶/۱/۱ ۵
۰۲۸۹ آرزو مصطفی ۹۶/۱/۳ ۲
۰۲۹۰ جواد انصاری فرد ۹۶/۱/۳ ۴
۰۲۹۱ افسانه بختیاری نژاد ۹۶/۱/۴ ۵
۰۲۹۲ منیژه شیرخانی ۹۶/۱/۴ ۵
۰۲۹۳ هاله ابراهیمی ۹۶/۱/۴ ۲
۰۲۹۴ سروش قربانعلی زادگان ۹۶/۱/۵ ۳
۰۲۹۵ ریحانه حقدار ۹۶/۱/۶ ۵
۰۲۹۶ سپیده رمش ۹۶/۱/۶ ۳
۰۲۹۷ اکبر خسروی ۹۶/۱/۶ ۱
۰۲۹۸ شایان حاجی نجف ۹۶/۱/۶ ۳
۰۲۹۹ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۰ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۱ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۲ فرهاد لباسی ۹۶/۱/۶ ۱
۰۳۰۳ مهدی مولائی ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۴ فرشته سنگیان ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۵ آرزو مجتهدزاده فرد ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۶ بابک حیدری ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۷ مهین دخت حسنی زاده ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۸ مسعود دهنوی ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۹ فائزه تاکی ۹۶/۱/۸ ۴
۰۳۱۰ راضیه غنجی ۹۶/۱/۸ ۴
۰۳۱۱ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۸ ۳
۰۳۱۲ نگین جعفرقلیزاده ۹۶/۱/۸ ۵
۰۳۱۳ حسین توکلی ۹۶/۱/۹ ۳
۰۳۱۴ فاطمه برزویی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۵ گودرز ایزدی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۶ مصطفی توفیقی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۷ محسن میرمحمدعلی ۹۶/۱/۱۰ ۲
۰۳۱۸ سروش حسین پور ۹۶/۱/۱۰ ۱
۰۳۱۹ علیرضا کاویانی ۹۶/۱/۱۰ ۳
۰۳۲۰ اشکان چاوشی ۹۶/۱/۱۱ ۴
۰۳۲۱ لیلا دارابی ۹۶/۱/۱۱ ۳
۰۳۲۲ لیلا دارابی ۹۶/۱/۱۱ ۵
۰۳۲۳ محمدرضا شریفی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۴ گودرز ایزدی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۵ شیوا اشرف جولایی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۶ سعید آقازاده ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۷ ساقی نخعی زاده ۹۶/۱/۱۲ ۱
۰۳۲۸ حسین گل کار ۹۶/۱/۱۲ ۴
۰۳۲۹ غلامرضا حق پرور ۹۶/۱/۱۳ ۱
۰۳۳۰ فائزه صالحی ۹۶/۱/۱۳ ۵
۰۳۳۱ اقدس تقیزاده ۹۶/۱/۱۳ ۱
۰۳۳۲ ثمین قیطاسی ۹۶/۱/۱۳ ۳
۰۳۳۳ فاطمه جمشیدی شال ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۴ محمد فهیمی ۹۶/۱/۱۴ ۵
۰۳۳۵ علی القاسی ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۶ سبحان گنجی ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۷ محمدعلی مرادی ۹۶/۱/۱۴ ۲
۰۳۳۸ ستاره عاطفی ۹۶/۱/۱۴ ۵
۰۳۳۹ داوود ملکلی صیدآبادی ۹۶/۱/۱۵ ۳
۰۳۴۰ مژگان حضرتیان فام ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۱ الهه رئیسی ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۲ ناهید مشایخی ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۳ زهرا وزیری ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۴ نادر آقازاده ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۵ کوکب توفیق خواه ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۶ علی جانب الهی ۹۶/۱/۱۶ ۱
۰۳۴۷ سید امین حسینی بوساری ۹۶/۱/۱۶ ۵
۰۳۴۸ علی صالحی بافقی ۹۶/۱/۱۶ ۴
۰۳۴۹ حسین نظردنیوی ۹۶/۱/۱۶ ۵
۰۳۵۰ آناهیتا آرپادره ای ۹۶/۱/۱۶ ۳
۰۳۵۱ ساسان رضایی راد ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۲ حسن شفیعی ۹۶/۱/۱۷ ۳
۰۳۵۳ زهره حائری عراقی ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۴ فخری تگریان ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۵ حسین صمدیار ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۶ سکینه علی زاده ۹۶/۱/۱۷ ۲
۰۳۵۷ احمد احراری ۹۶/۱/۱۷ ۳
۰۳۵۸ نویدا هادیان ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۹ مشکات محبت ۹۶/۱/۱۷ ۲
۰۳۶۰ مهدی حاجی باقری ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۱ باهر بیانی ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۲ مریم محجوب ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۳ سروش طلایی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۶۴ محمد حسین سوهانی ۹۶/۱/۱۸ ۱
۰۳۶۵ سعید داودی ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۶۶ الهام صیفی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۶۷ صغری (زهرا) پورقربان ۹۶/۱/۱۸ ۱
۰۳۶۸ مسعود صفری ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۶۹ علی عاشوری ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۰ حمزه بیاتی ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۱ پگاه میرزایی ۹۶/۱/۱۸ ۳
۰۳۷۲ حمیدرضا ایمانزاده ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۳ سید هژیر ابراهیمی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۷۴ نیلوفر شهسواریان ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۷۵ رضا کوشالشاهی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۶ فرانک کلابی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۷ محمد لویزه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۸ مصطفی مصطفوی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۹ مریم حبیبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۰ دلارام رحمتیان ۹۶/۱/۱۹ ۱
۰۳۸۱ فربد فرمانی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۸۲ فاطمه حسینی دامسکی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۳ حسین حبیبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۴ تکتم شجاعی مهیب ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۵ لیلا حسنی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۶ مریم یعقوبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۷ محمد کازرون شیری ۹۶/۱/۱۹ ۱
۰۳۸۸ داوود ملکی صیدآبادی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۸۹ مهسا علیون ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۰ گلدیس شکری سرشکه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۱ امین قاسمی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۹۲ رضا هدایتی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۳ محمد (بابک) باکو دزفولی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۴ فاطمه زارع دهنوی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۵ بنیامین صفدری ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۶ اعظم همدیه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۷ محسن نظرافکن رودسری ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۸ محمد طحانی سعدی ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۳۹۹ محمد طاهر حسن آقایی ۹۶/۱/۱۹ ۴
۰۴۰۰ اسداله کاظمی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۱ مهسا ذبیحی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۲ رضا چهار طایفه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۳ مینا سعیدی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۴ نادیا عیشی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۵ سعید عرفانی فخر ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۰۶ رویا کریمیان ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۷ محمد خوشروی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۰۸ مهشید لویزه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۹ کریم قربانزاده ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۱۰ شقایق فقیه زاده ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۱۱ امیرعلی یافتیان ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۴۱۲ سروش الهیاری بیگ ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۴۱۳ سید مصطفی هاشمی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۱۴ الهام برزین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۱۵ شورش خدائی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۱۶ آندره گالستیان ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۱۷ سید امیر محمد حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۱۸ افسانه عبدلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۱۹ فاطمه عبدلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۰ پیام حسامی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۲۱ نوید زاره ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۲ علی خزاعی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۳ فراز بهزادی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۲۴ عباس باباعلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۵ علی محمد برادران زاد ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۲۶ ندا سجادی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۷ سپیده محمودی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۸ ناصر رضایی‌پور ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۲۹ مصطفی عبدالهی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۳۰ شفیعه بلیغی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۱ شاداب تابنده ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۲ عادله جعفری ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۳ مریم جوادی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۴ بهروز رزانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۳۵ مینا تهامی کوهبانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۳۶ مینا معین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۷ مرضیه مهربان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۸ مجتبی شوکتیان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۹ نورا بهنیا ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۴۰ ژاله مساعد استخری ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۱ زهره حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۲ محمدمهدی چاکری ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۳ داریوش اطهاری ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۴ حمیرا رنجبر عمرانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۵ مرتضی پرنده طلب ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۴۶ شیرین صبا ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۷ سحر کارگر فرد ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۸ خشایار الوندی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۹ حمیرا رنجبر عمرانی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۵۰ محمد مظلومی نژاد ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۱ سمیه عبدالهی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۵۲ طیبه سیدی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۳ علیرضا عسگری ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۵۴ معصومه صبور ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۵ معصومه عسگرپور ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۵۶ لیلا حقانی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۵۷ بهار نژند ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۵۸ مرضیه سادات حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۹ صادق مهدیلو ترکمانی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۶۰ هدا حشمتیان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۱ سحر اسکندری نداف ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۲ سوسن دردشیخ ترکمان ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۶۳ محمد نوروززادگان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۴ فاطمه بابایی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۵ لیلا درویش علی پور آستانه ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۶ غلام محمد محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۶۷ یاسر یسنا ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۶۸ وحید آرمان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۹ شیما شیر آقایی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۷۰ عاطفه شاطری کاشی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۱ احسان کریمی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۲ سید ناظم الدین قائم مقامی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۳ مهرداد هدایتی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۴ شادی وکیلی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۵ معصومه قدیانی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۷۶ یاسمن مجیدی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۷۷ هیوا ملائی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۸ شهرام ثقفی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۹ معصومه شرافت ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۸۰ سیده زینب هاشمی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۱ زینب ستاره ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۲ امیر ترکی هرچگانی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۳ پیمان پیر عطا ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۸۴ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۵ محمد میربزرگ ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۸۶ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۷ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۸ سید علیرضا طباطبایی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۹ حسین میرزایی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۹۰ فرخنده پورسیاه ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۱ مریم راکعی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۹۲ علی هاشم آبادی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۳ هادی درویشی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۹۴ شیرین مرادی زهرایی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۹۵ سهیلا مدرس صادقی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۹۶ لیلا اخلاقی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۷ سمیه سیدی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۸ سمیه نعمتی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۹۹ امین علی زاده ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۵۰۰ سید میثم علوی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۱ مریم محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۵۰۲ عباس حسین‌نژاد ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۵۰۳ علیرضا آل یمین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۴ سمیه محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۵۰۵ امید نوریان ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۵۰۶ عباس عرفانی مهر ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۷ مریم صباغ زاده ایرانی ۹۶/۱/۲۰ ۵

29 دیدگاه برای “اسامی شرکت‌کنندگان / نخستین دورۀ جشنواره داستان پانزده کلمه‌ای کودکان کار”

 1. درود بر شما
  من در مسابقه شرکت کردم اما اسم من جزو نامهای شرکت کننده ها نیست! آیا داستانهای من پذیرفته نشده ؟!
  ممنون

  1. فهرست اسامی چند روز یکبار به روز میشود. حداکثر تا یک هفته پس از تایید اسامی منتشر میشه. موفق باشید

  1. پس از پر کردن فرم شرکت در مسابقه و ارسال آن، به صفحه درگاه پرداخت الکترونیک متصل می شوید و از آن طریق میتوانید مبلغ را واریز کنید.

 2. ایا باید یک جا هر سه پنج متن رو ارسال کرد؟ در غیر اینصورت از مسابقه حذف میشویم؟ لطفا بیشتر توضیح بدید؟

  1. بله. حتما تمام داستانک ها را در یک فرم ارسال کنید. چون از هر نویسنده فقط یک فرم مورد قبول خواهد بود و در مسابقه شرکت داده خواهد شد.
   همان طور که توضیح داده ایم، در صورت ارسال مکرر، تنها فرم آخر قبول خواهد شد.

 3. سلام. عذر میخام یادداشتامون رو کجا و در کدوم بخش سایت ارسال کنیم؟

  1. سلام
   هم در کادر مخصوص «یادداشت شما» هنگام ارسال فرم شرکت در مسابقه می تونید بنویسید و هم می تونید به ایمیل دبیرخانه بفرستید: [email protected]

 4. سلام
  خیلی خوب میشد اگر داستانها را در معرض خوانش ما هم قرار میدادید.
  البته احتمال لو رفتن سوژه ها هم هست اما این کار هم شیرینی خاص خودش را دارد. امکانش هم هست بعد از اتمام مهلت ارسال همه کارها را در سایت منتشر کرد تا ما هم با این فرم نگارش بیشتر آشنا شویم و این فرهنگ سازی در این زمینه هم کارایی داشته باشد.
  سپاس

  1. سلام
   تصمیم داریم که بعد از پایان مهلت ارسال آثار، همۀ داستان ها را در سایت منتشر کنیم. اما فعلاً به همان علتی که شما گفتید، نمی توانیم.

 5. با سلام
  آیا چینش کلمات در فرم ارسال داستان ها موجب بهم خوردگی جمله نمی شود؟

 6. منظور من از چینش کلمات فواصل بین سطر ها در داستان های دیالوگ محور بین دو کاراکتر می باشد.
  با تشکر

  1. دیالوگ ها رو با علایمی مثل خط تیره از هم جدا کنید.

 7. با سلام این ۵ تا داستان اولویت بندی داره مثلا داستان اول تو اولویته یا مجموع ۵ تا داستان

 8. اگه قسمت آدرس رو اشتباه وارد کرده باشیم مشکلی که پیش نمیاد؟ میاد؟

 9. سلام ببخشید یه سوال داشتم
  داستان٫برگزیده میشه یا فرد؟ینی تعداد آثاری که یه فرد ارسال میکنه تاثیری داره یا هر داستانک جدا بررسی میشه

  1. سلام بر شما
   هر داستانک جدا و به طور مستقل داوری میشه.

 10. ببخشید ولی من خیلی درگیر شمارش کلمات بودم کاش بیشتر توضیح میدادید.مثلا -موهایش- یا -گل فروش- یک کلمه محسوب می شوند یا خیر.به هر حال امیدوارم داستان هام قبول بشن.مرسی

 11. با سلام
  درگاه الکترونیک سایت دقیقا کجاست؟!
  برای پرداخت ۵هزار تومن

  1. سلام بر شما
   بعد از تکمیل فرم «شرکت در مسابقه» در این آدرس http://prize.aghalliat.com/form/
   و زدن دکمۀ «ارسال» به صفحۀ پرداخت الکترونیک متصل می شوید و می توانید پرداخت رو انجام بدهید.

 12. با سلام. کاش در فرم وارد کردن جملات، نیم فاصله را لحاظ می کردید. تا باعث گرفتاری در نگارش نشویم. خود من، بعلت نبود نیم فاصله مانده بودم « می » را جدا بنویسم یا به فعل بچسانم. بهر حال به هردو صورت نوشتم.گاهی جدا و گاهی… امیدوارم مشکلی پیش نیاید.. موفق باشید.

  1. سلام.
   ممنونیم از شما و توجه بجای شما.
   اما همون‌طور که می‌دونید، این مشکل توی وب‌نویسی با خط فارسی وجود داره و ظاهراً جز با افزونه‌ها و امکاناتی که هر کاربری خودش می تونه ازش استفاده کنه، فعلاً راه حل دیگه‌ای نداره.
   گرچه این مشکل رو می‌شه با تایپ مطلب در ـ مثلاً ـ ورد و کپی کردن و گذاشتن در محیط وب، حل کرد که البته کمی وقت‌گیر هست.
   در عین حال، امیدوارم که بتونیم در آینده راه‌حل بهتری برای این مشکل پیدا کنیم.

 13. من ثبت نام‌ کردم ولی کارتی که رمز اینترنتی داشته باشه دردسترسم نبود امکانش هست هزینه رو فردا کارت به کارت کنم؟

 14. برای اصلاح مشخصات خود باید چه کاری انجام دهیم؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.