حمایت خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف از جشنواره

خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف با رسیدن توافق با دبیرخانۀ جایزه ادبیات اقلیت در قالب حمایت تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، به جمع حامیان نخستین دورۀ این جایزه پیوستند.

نخستین دورۀ جایزه ادبیات اقلیت که در قالب جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای با موضوع کودکان کار برگزار می‌شود، جایزۀ ادبی مستقلی است که با تکیه بر مشارکت شرکت‌کنندگان در جشنواره فراخوان داده است.

با این حال، دبیرخانۀ این جایزه، پس از انتشار فراخوان، برای هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن این جشنواره، هر گونه همکاری نهادها و مراکز و اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از رسیدن به توافق در این باره، مغتنم می‌شمارد.

در روزهای اخیر، خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف نیز با رسیدن توافق با دبیرخانه در قالب حمایت تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، به جمع حامیان این جشنواره پیوسته‌اند.

کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (خانه کودکان کوشا) سازمانی است مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در جهت حذف کار کودک، رشد، بقا و تامین منافع عالی وی از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.

کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال ۱۳۷۶ توسط جمعی از دانشجویان تشکیل شد و در سال ۱۳۷۷۷ به صورت رسمی فعالیت خود را با هدف کمک به کودکان در معرض آسیب و مبارزه با فقر، آغاز کرد.

یاریگران در حاضر بیش از ۸۰۰ عضو دارد. بیش از ۱۰۰ نفر از این اعضا در ۱۸ مرکز سمن و بهزیستی در حال تدریس به کودکان کار، مهاجر و سایر کودکان در معرض آسیب‌اند. بخش‌های مختلف یاریگران شامل: آموزش، آی تی، پژوهش، تبلیغات، داخلی، فرهنگی، فوق برنامه و مالی است.

گفتنی است که تا کنون علاوه بر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حامی اصلی برگزاری این جشنواره است، مؤسسۀ شهر کتاب، کانال خبرهای فوری / مهم، انتشارات تاک و خانۀ ادبیات افغانستان نیز در زمینه‌های مختلف تبلیغات و اطلاع‌رسانی و جایزۀ ویژه و.. از این جشنواره حمایت کرده‌اند.