سید علیرضا خادم

برگزیدۀ بخش شرکت‌کنندگان زیر هفده سال

[برندۀ بستۀ هدیۀ ماهنامۀ باغ؛ اشتراک دوساله ماهنامه سلام بچهها؛

و کارت هدیۀ ۵۰۰ هزار ریالی]

متولد ۱۳۸۸

سید علیرضا خادم، ۸ ساله، محصل کلاس دوم ابتدایی است، به هنر طراحی و نقاشی علاقمند است، ورزش بسکتبال را دوست دارد، به کودکان کار علاقه دارد و محال است بدون توجه یا کمک کوچک از کنار آنها بگذرد، داستانک های علیرضا تجربیات واقعی و خاطرات برخورد و تعامل او با کودکان کار است.