سعید پورمحرم

برگزیدۀ بخش شرکت‌کنندگان زیر هفده سال

[برندۀ بستۀ هدیۀ ماهنامۀ باغ؛ اشتراک دوساله ماهنامه سلام بچهها؛

و کارت هدیۀ ۵۰۰ هزار ریالی]

متولد ۱۳۷۹

۱۶ ساله، علاقه مند به هنر، دانش آموز رشتۀ سینما پایه دهم.

یادداشت: