لیلا باقی پور ماسوله

برگزیدۀ بخش اصلی جشنواره

[برندۀ لوح تقدیر، بستۀ هدیۀ کتاب و مبلغ ۵ میلیون ریال وجه نقد]

لیسانس پرستاری و کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان. علاقۀ زیادی به نوشتن داستان برای کودکان دارم. کار چاپی ندارم. اما چند کار برگزیده در پویش ادبی ماه نگار دارم. و تعداد زیادی داستان برای کودک که بیشتر آن‌ها را در جلسات نقد شباویز خوانده‌ام.

یادداشت: