فهرست تفصیلی پیش‌فروش کتاب شازده‌کوچولو در مترو

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند با پیش‌خرید هر تعداد از کتاب شازده‌کوچولو در مترو، علاوه بر حمایت مالی از جشنواره و برخورداری از تخفیف ویژه، جزو اولین کسانی باشند که کتاب پس از انتشار برایشان ارسال خواهد شد.

ردیف تلفن خریدار تعداد خرید تخفیف تعلق‌گرفته
۱ ۷۹۰****۰۹۱۲ ۲۰ ۳۰ درصد
۲ ۴۲۷****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۳ ۹۱۵****۰۹۱۳ ۱ ۳۰ درصد
۴ ۰۸۶****۰۹۱۱ ۱ ۳۰ درصد
۵ ۲۲۲****۰۹۱۲ ۲ ۳۰ درصد
۶ ۵۰۷****۰۹۳۵ ۵ ۳۰ درصد
۷ ۷۴۶****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۸ ۵۶۹****۰۹۱۲ ۱۰ ۳۰ درصد
۹ ۵۲۷****۰۹۲۲ ۱ ۳۰ درصد
۱۰ ۸۷۳****۰۹۱۲ ۳ ۳۰ درصد
۱۱ ۱۸۵****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۱۲ ۳۸۵****۰۹۱۲ ۵ ۳۰ درصد
۱۳ ۵۲۲****۰۹۰۱ ۲ ۳۰ درصد
۱۴ ۰۴۳****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۱۵ ۹۶۰****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۱۶ ۹۱۶****۰۹۱۷ ۱ ۳۰ درصد
۱۷ ۸۰۴****۰۹۱۷ ۱ ۳۰ درصد
۱۸ ۴۸۵****۰۹۱۲ ۲ ۳۰ درصد
۱۹ ۶۸۵****۰۹۳۹ ۲ ۳۰ درصد
۲۰ ۲۷۸****۰۹۱۶ ۳ ۳۰ درصد
۲۱ ۹۴۰****۰۹۱۲ ۲ ۳۰ درصد
۲۲ ۱۷۴****۰۹۳۹ ۲ ۳۰ درصد
۲۳ ۶۷۰****۰۹۱۱ ۱ ۳۰ درصد
۲۴ ۰۶۸****۰۹۱۲ ۱ ۳۰ درصد
۲۵ ۶۲۹****۰۹۳۷ ۱  ۳۰ درصد