نتایج جشنوارۀ اینترنتی سیزیف در یک مرحله و تا پایان دی اعلام خواهد شد

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت: آثار دریافت‌شده در سه بخش داستانک، شعر و طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، پس از پایان مهلت ارسال آثار جشنواره، دسته‌بندی و کدگذاری و برای داوری ارسال شده است.

پس از اتمام مرحلۀ داوری، آرای داوران تجمیع خواهد شد و سه برگزیدۀ هر بخش حداکثر تا پایان ماه دی ۱۳۹۶ اعلام می‌شود.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت با توجه به تعدادِ آثار ارسالی به این جشنواره، نتایج را در یک مرحله اعلام خواهد کرد و پس از آن، جوایز و لوح تقدیر جشنواره برای برگزیدگان ارسال می‌شود.

این دبیرخانه تا پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره (پانزدهم آذر ۱۳۹۶) ۵۰ داستانک، ۲۲ شعر و ۷ اثر در بخش طراحی دریافت کرده است. که این آثار از ۷۹ شرکت‌کنندۀ در جشنواره ارسال شده است.

***

جشنوارۀ تک‌دوره‌ای اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه قالب داستانک، شعر و طراحی از اوایل آبان ۱۳۹۶ فراخوان خود را اعلام کرد و مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ادامه داشت.