۳۱۰ اثر برگزیدۀ مرحلۀ نخست جشنواره داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار

با پایان داوری مرحلۀ نخست جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار، ۳۱۰ اثر از ۲۱۶ شرکت‌کننده به مرحلۀ نهایی این جشنواره راه یافتند.

اسامی نویسندگانی که آثار آنان به مرحلۀ دوم جشنواره راه یافته، به همراه تعداد داستانک هر نویسنده (به ترتیب حروف الفبا ـ بر اساس نام خانوادگی) را اینجا بخوانید.