برگزیدگان نهایی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه بخش داستانک شعر و طراحی

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت ضمن قدردانی و سپاس از تمامی شرکت‌کنندگان در جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، نتایج نهایی جشنواره اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران را به این شرح اعلام می‌کند:

بخش داستانک:

از میان آثار دریافتی بخش داستانک جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی) به این شرح انتخاب شدند:

محسن اکبری

محمدطاهر حسن‌آقایی

حمید سلیمانی رازان

بخش شعر:

از میان آثار دریافتی در بخش شعر جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی به این شرح انتخاب شدند:

پاکزاد اجرایی

مصطفی توفیقی

مهدیس ملاح

بخش طراحی:

از میان آثار دریافتی در بخش طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی به این شرح انتخاب شدند:

علیرضا پرهیزکاری

فرهاد توکلی

قادر منصوری

به برگزیدگان هر بخش لوح تقدیر جشنواره و جایزۀ نقدی تعلق خواهد گرفت.

هیئت داوران این جشنواره:
در بخش ادبیات: منصور علیمرادی – علیرضا لبش – محمدصادق دهقان
در بخش طراحی: کاظم چلیپا – حبیب رضایی – پروا کارخانه

جشنوارۀ مستقل اینترنتی سیزیف، با موضوع کولبران، در آبان ۱۳۹۶ فراخوان داد و تا پایان مهلت ارسال آثار، ۷۹ اثر در بخش‌های سه‌گانه جشنواره (۵۰ اثر در بخش داستانک، ۲۲ اثر در بخش شعر و ۷ اثر در بخش طراحی) به دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت ارسال شد.

نتایج جشنوارۀ اینترنتی سیزیف در یک مرحله و تا پایان دی اعلام خواهد شد

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت: آثار دریافت‌شده در سه بخش داستانک، شعر و طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، پس از پایان مهلت ارسال آثار جشنواره، دسته‌بندی و کدگذاری و برای داوری ارسال شده است.

پس از اتمام مرحلۀ داوری، آرای داوران تجمیع خواهد شد و سه برگزیدۀ هر بخش حداکثر تا پایان ماه دی ۱۳۹۶ اعلام می‌شود.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت با توجه به تعدادِ آثار ارسالی به این جشنواره، نتایج را در یک مرحله اعلام خواهد کرد و پس از آن، جوایز و لوح تقدیر جشنواره برای برگزیدگان ارسال می‌شود.

این دبیرخانه تا پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره (پانزدهم آذر ۱۳۹۶) ۵۰ داستانک، ۲۲ شعر و ۷ اثر در بخش طراحی دریافت کرده است. که این آثار از ۷۹ شرکت‌کنندۀ در جشنواره ارسال شده است.

***

جشنوارۀ تک‌دوره‌ای اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه قالب داستانک، شعر و طراحی از اوایل آبان ۱۳۹۶ فراخوان خود را اعلام کرد و مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ادامه داشت.