جایزۀ ویژۀ ماهنامۀ سلام بچه‌ها به شرکت‌کنندگان زیر ۱۷ سال جشنواره

ماهنامۀ سلام بچه‌ها با اعلام حمایت از نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت که در قالب جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار برگزار می‌شود، در نظر دارد به برگزیدگان کودک و نوجوان این جشنواره هدیۀ ویژه این ماهنامه را اهدا کند.

آثار کودکان و نوجوانانی که در این جشنواره شرکت‌ می‌کنند، علاوه بر آن‌که در بخش اصلی جایزه شرکت‌ داده و داوری خواهند شد، در بخش ویژۀ کودک و نوجوان نیز مورد داوری مجدد قرار خواهد گرفت و به ده شرکت‌کنندۀ برتر این گروه سنی هدایایی داده خواهد شد.

پیش از این ماهنامۀ کودک و نوجوان باغ نیز با پیوستن به این جشنواره جایزه‌ای جانبی برای شرکت‌کنندگان کودک و نوجوان این جایزه در نظر گرفته بود.

کودکان و نوجوانانی که به شرکت در این جشنواره علاقه‌مندند، می‌توانند با ارسال داستانک‌هایشان از طریق فرم موجود در سایت جایزه ادبیات اقلیت، در جشنواره شرکت کنند. آثار آنان علاوه بر آن‌که در بخش اصلی جشنواره شرکت داده و داوری خواهد شد، به طور جداگانه در بخش جانبی جایزه که ویژه کودکان و نوجوانان است نیز داوری مجدد خواهد شد و جایزۀ ویژۀ ماهنامۀ سلام بچه‌ها و همچنین جایزۀ ویژۀ باغ بهه شرکت‌کنندگان برگزیدۀ این گروه سنی تعلق خواهد گرفت.

مجلۀ سلام بچه‌ها وابسته به مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی در ۲۷ سال انتشار خود، ۳۲۴ شماره منتشر کرده است. مدیر مسئول آن دکتر محمد حسنی وسردبیر آن سید سعید هاشمی است.

گفتنی است که تا کنون علاوه بر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حامی اصلی برگزاری این جشنواره است، مؤسسۀ شهر کتاب، کانال خبرهای فوری / مهم، انتشارات تاک، خانۀ ادبیات افغانستان، خانۀ کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف و ماهنامۀ باغ نیز درر زمینه‌های مختلف تبلیغات و اطلاع‌رسانی و جایزۀ ویژه و… از این جشنواره حمایت کرده‌اند.

جایزۀ جانبی ماهنامه باغ برای شرکت‌کنندگان کودک و نوجوان نخستین جشنواره

ادبیات اقلیت ـ ماهنامه کودک و نوجوان باغ با پیوستن به جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار، جایزه‌ای جانبی در کنار جایزۀ اصلی جشنواره، ویژۀ کودکان و نوجوانانی که داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار بنویسند، در نظر گرفته است.

در کنار جایزۀ اصلی جشنواره که با داوری میان تمامی آثار رسیده به جشنواره صورت می‌گیرد، ماهنامه باغ از میان آثاری که ارسال‌کنندگان آن‌ها کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، به ده نویسنده، لوح یادبود و جایزۀ ویژۀ باغ را اهدا خواهد کرد.

مدیر مسئول ماهنامه باغ با اعلام پیوستن این ماهنامه به حامیان نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت گفت: تلاش می‌کنیم تا با دعوت از کودکان و نوجوانان به نوشتن داستانک‌هایی با موضوع کودکان کار، با حداکثر پانزده‌کلمه، در برگزاری بهتر این جشنواره نقشی داشته باشیم و به کودکان بیاموزیم که در قالب کلمات و با خلاقیتشان به معضلات اجتماعی‌ای مانند کارِ کودکان بیندیشند.

کودکان و نوجوانانی که به شرکت در این جشنواره علاقه‌مندند، می‌توانند با ارسال داستانک‌هایشان از طریق فرم موجود در سایت جایزه ادبیات اقلیت، در جشنواره شرکت کنند. آثار آنان علاوه بر آن‌که در بخش اصلی جشنواره شرکت داده و داوری خواهد شد، به طور جداگانه در بخش جانبی جایزه که ویژه کودکان و نوجوانان است نیز داوری مجدد خواهد شد و لوح یادبود و جایزۀ ویژۀ باغ، به برگزیدگان این بخش تعلق خواهد گرفت.

باغ، ماهنامه کودک و نوجوان افغانستان است که در ایران منتشر و در ایران و افغانستان پخش می‌شود. صاحب امتیاز آن، مؤسسه فرهنگی ماه نو است. مدیر مسئول این مجله، محمدسرور رجایی و سردبیر آن باهر بیانی است.

گفتنی است که تا کنون علاوه بر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حامی اصلی برگزاری این جشنواره است، مؤسسۀ شهر کتاب، کانال خبرهای فوری / مهم، انتشارات تاک، خانۀ ادبیات افغانستان، خانۀ کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف نیز در زمینه‌های مختلف تبلیغات و اطلاع‌رسانی و جایزۀ ویژه و.. از این جشنواره حمایت کرده‌اند.

حمایت خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف از جشنواره

خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف با رسیدن توافق با دبیرخانۀ جایزه ادبیات اقلیت در قالب حمایت تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، به جمع حامیان نخستین دورۀ این جایزه پیوستند.

نخستین دورۀ جایزه ادبیات اقلیت که در قالب جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای با موضوع کودکان کار برگزار می‌شود، جایزۀ ادبی مستقلی است که با تکیه بر مشارکت شرکت‌کنندگان در جشنواره فراخوان داده است.

با این حال، دبیرخانۀ این جایزه، پس از انتشار فراخوان، برای هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن این جشنواره، هر گونه همکاری نهادها و مراکز و اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از رسیدن به توافق در این باره، مغتنم می‌شمارد.

در روزهای اخیر، خانه کودکان کوشا و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف نیز با رسیدن توافق با دبیرخانه در قالب حمایت تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، به جمع حامیان این جشنواره پیوسته‌اند.

کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (خانه کودکان کوشا) سازمانی است مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در جهت حذف کار کودک، رشد، بقا و تامین منافع عالی وی از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.

کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال ۱۳۷۶ توسط جمعی از دانشجویان تشکیل شد و در سال ۱۳۷۷۷ به صورت رسمی فعالیت خود را با هدف کمک به کودکان در معرض آسیب و مبارزه با فقر، آغاز کرد.

یاریگران در حاضر بیش از ۸۰۰ عضو دارد. بیش از ۱۰۰ نفر از این اعضا در ۱۸ مرکز سمن و بهزیستی در حال تدریس به کودکان کار، مهاجر و سایر کودکان در معرض آسیب‌اند. بخش‌های مختلف یاریگران شامل: آموزش، آی تی، پژوهش، تبلیغات، داخلی، فرهنگی، فوق برنامه و مالی است.

گفتنی است که تا کنون علاوه بر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حامی اصلی برگزاری این جشنواره است، مؤسسۀ شهر کتاب، کانال خبرهای فوری / مهم، انتشارات تاک و خانۀ ادبیات افغانستان نیز در زمینه‌های مختلف تبلیغات و اطلاع‌رسانی و جایزۀ ویژه و.. از این جشنواره حمایت کرده‌اند.

پیوستن خانه ادبیات افغانستان به حامیان جشنواره

پس از پیوستن مؤسسه شهر کتاب و انتشارات تاک به حامیان جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار، خانه ادبیات افغانستان نیز با توافق با دبیرخانۀ جشنواره، به جمع حامیان این جشنواره پیوست. این خانه در قالب حمایت تبلیغاتی و اطلاع رسانی وو همکاری با روابط عمومی دبیرخانه، در برگزاری جشنواره مشارکت خواهد داشت.

خانه ادبیات افغانستان نهاد مستقل ادبی، فرهنگی و هنری است که گروهی از جوانان اهل ادب، هنر و فرهنگ مهاجر افغانستانی آن را در ۱۶ سرطان (تیر) ۱۳۸۲ خورشیدی در تهران بنیان نهادند. هدف خانه ادبیات افغانستان، پاس‌داری از ادب، فرهنگ و هنر سرزمین باستانی افغانستان و افزایش پیوندهای فرهنگی میان ملت­های پارسی‌زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان است.

نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، چهارم بهمن سال جاری فراخوان خود را در قالب فراخوان جشنوارۀ داستان کوتاه کوتاه (پانزده‌کلمه‌ای) با موضوع کودکان کار منتشر کرد. این جشنواره که به همت سایت ادبیات اقلیت و با حمایت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آغاز به کار کرد، باا تکیه بر مشارکت مالی شرکت کنندگان و بدون داشتن حامی مالی فراخوان خود را منتشر کرده است. با این حال، پس از انتشار فراخوان برخیی مؤسسات، نهادها و مراکز فرهنگی و اجتماعی در قالب‌های مختلفی از برگزاری این جشنواره حمایت کرده‌اند که اسامی آنان در فهرست حامیان جشنواره در سایت جایزه ادبیات اقلیت منتشر شده و خواهد شد.

جایزۀ ویژۀ انتشارات تاک به برگزیدگان جشنواره

محمدحسین محمدی، نویسنده و مدیر انتشارات تاک با اعلام خبر حمایت این انتشارات از نخستین دوره جایزه ادبیات اقلیت که در قالب جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار برگزار می‌شود، گفت: انتشارات تاک به برگزیدگان نهایی این جشنوار بستۀ هدیۀ ویژه‌ای از طرف این انتشارات تقدیم می‌کند.

انتشارات تاک با صاحب امتیازی زکیه میرزایی و مدیریت محمدحسین محمدی در سال ۱۳۸۹ در کابل آغاز به کار کرد و از آن هنگام تا حال بیش از ۱۰۰۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده است. تاک بیشتر در حوزۀ ادبیات و به‌ویژه ادبیات داستانی فعالیت می‌کند.

نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، چهارم بهمن سال جاری فراخوان خود را در قالب فراخوان جشنوارۀ داستان کوتاه کوتاه (پانزده‌کلمه‌ای) با موضوع کودکان کار منتشر کرد. این جایزه با تکیه بر مشارکت مالی شرکت کنندگان و بدون داشتن حامی مالی فراخوان خود را منتشر کردهه است. با این حال، پس از انتشار فراخوان برخی مؤسسات، نهادها و مراکز فرهنگی و اجتماعی در قالب‌های مختلفی از برگزاری این جشنوارهه حمایت کرده‌اند که اسامی آنان در فهرست حامیان جشنواره در سایت جایزه ادبیات اقلیت منتشر شده و خواهد شد.

گزارش شمارۀ دو: حامیان تازۀ جشنواره

دوهفته از آغاز فراخوان نخستین دورۀ جایزۀ ادبیات اقلیت گذشته است. روند ارسال آثار شرکت‌کنندگان تقریباً با همان سرعتی که در هفتۀ اول آغاز شده بود، ادامه دارد. تا کنون حدود دویست داستانک از بیش از پنجاه نویسنده به دبیرخانۀ این جایزه رسیده است.

خوشحالیم که در کنار استقبال خوب شرکت‌کنندگان از جشنواره در روزهای آغازین فراخوان آن، از حمایت‌های برخی نهادهای فرهنگی و اجتماعی نیز برخوردار شدیم.

با این‌که راه‌اندازی این جشنواره بدون هیچ گونه حمایت مالی و با هزینۀ شخصی و نیز تکیه بر مشارکت شرکت‌کنندگان صورت گرفته است، اما در ادامۀ راه، برای هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن این جشنواره، هر گونه همکاری نهادها و مراکز و اشخاص حقیقی و حقوقی را مغتنم می‌شماریم.

در این چند روزه، مؤسسۀ شهر کتاب، انتشارات تاک، خانۀ ادبیات افغانستان، کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (خانه کودکان کوشا) و کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف، هر کدام با رسیدن به توافقی با دبیرخانۀ جایزه ادبیات اقلیت، به شرحی که در صفحۀ «حامیان» در سایت جایزۀ ادبیات اقلیت درج شده است، به حامیان جشنواره پیوستند.

خرسندیم که در مسیری که آغاز کرده‌ایم، تنها نمانده‌ایم و دیگرانی را هم در کنارمان می‌بینیم که با ما در اهمیت کار فرهنگی و ادبی برای مقابله با معضلات و مشکلات اجتماعی هم‌رأی و هم‌نظرند. این حمایت‌ها را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم فهرست حامیان «جشنواره داستانک کودکان کار» هرچه افزون‌تر و بلندبالاتر شود.

لازم است بر این نکته تأکید کنیم که شرکت در مسابقۀ داستانک پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار، هیچ محدودیتی از نظر مرزهای کشورها ندارد و تمامی داستانک‌هایی که به زبان فارسی نوشته شده باشند و شرایط شرکت در مسابقه را داشته باشند و مراحل ارسال آن به‌درستی طی شده باشد، در مسابقه شرکت‌داده خواهد شد.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت

پیوستن مؤسسه شهر کتاب به حامیان جشنواره

مدیر عامل مؤسسۀ شهر کتاب با اعلام حمایت این مؤسسۀ از جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار، گفت تلاش خواهیم کرد تا از امکاناتمان برای ترویج هرچه بیشتر این جشنواره کمک بگیریم.

نخستین دورۀ جایزه ادبیات اقلیت با عنوان «جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار» اوایل بهمن سال جاری فراخوان خود را منتشر کرد. این جشنواره با حمایت اولیۀ جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که در زمینۀ حقوق کودکان فعالیت می‌کند، برگزار می‌شود.

اکنون دبیرخانۀ این جایزه خرسند است که اعلام کند مؤسسۀ فرهنگی شهر کتاب نیز به حامیان این جایزه پیوسته است.

مهندس مهدی فیروزان، مدیرعامل مؤسسۀ شهر کتاب در گفت‌وگویی با دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، ضمن تأکید بر ضرورت کار فرهنگی دربارۀ معضلات اجتماعی از قبیل مسئلۀ مهم کودکان کار، گفت: مؤسسۀ شهر کتاب از برگزاری این جشنوارۀ ادبی که برگزارکنندۀ آن یک نهاد ادبی مستقل است حمایت می‌کند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد تا از امکاناتمان برای ترویج بیشتر و برگزاری هرچه بهتر این جشنواره کمک بگیریم، زیرا این نوع فعالیت‌های فرهنگی مستقل را در جهت اهداف خود و به نفع جامعه می‌دانیم.

شهرکتاب موسسه‌ای عام المنفعه و غیرانتفاعی است که زیر نظر هیئت امنا اداره می‌شود و امروزه به عنوان موسسۀ مادر از طریق تأسیس شرکت‌های مستقل و ایجاد تشکیلات وابسته، اهداف خود را پیگیری می‌کند.

ـ مرکز فرهنگی شهر کتاب

ـ شبکه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرکتاب

ـ شرکت نشر کتاب هرمس

ـ شرکت نشر موسیقی هرمس

ـ نمایشگاه و فروشگاه بین‌المللی محصولات قرآنی

ـ دفتر پژوهش‌های زبان و ادب فارسی

ـ واحد برگزاری نمایشگاه‌ها

ـ دبیرخانه جایزه داستان کوتاه

گزارش شمارۀ یک: ارسال بیش از ۹۰ اثر در پنج روز اول فراخوان

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، روز دوشنبه، چهارم بهمن ۱۳۹۵ فراخوان نخستین دورۀ این جایزه را با عنوان «جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار» منتشر کرد.

با این‌که پیش‌بینی می‌شد، شرکت در این جشنواره از چند روز پس از انتشار فراخوان آن آغاز شود، از همان ساعات نخست اعلام فراخوان، ارسال آثار آغاز شد و تا پایان روز جمعه، هشتم بهمن، ۹۴ داستانک از ۲۲ شرکت‌کننده به دبیرخانۀ جایزه رسید.

چنان‌که در فراخوان جشنواره ذکر شده است، اسامی شرکت‌کنندگانی که آثارشان را با موفقیت ارسال کرده و هزینۀ شرکت در جشنواره را نیز پرداخت کرده باشند، پس از تأیید دبیرخانه، در صفحۀ اسامی شرکت‌کنندگان در سایت جایزۀ ادبیات اقلیت منتشر می‌شود.

این صفحه، هر چند روز یک بار به‌روز می‌شود و شرکت‌کنندگان با توجه به تاریخ شرکت در مسابقه که روبه‌روی نام افراد درج شده است، می‌توانند از ثبت آثارشان در دبیرخانه اطمینان پیدا کنند.

با توجه به این‌که طبق قوانین جشنواره هر شرکت‌کننده می‌تواند تنها پنج داستان کوتاه کوتاه ارسال کند، اگر نویسنده‌ای بیش از یک بار اقدام به ارسال داستانک کند، تنها داستان‌های ارسال آخر او در مسابقه شرکت داده خواهد شد. داستان‌های ارسالی در فرم قبلی او از مسابقه حذف خواهند شد و هزینۀ پرداختی آن به عنوان حمایت آزاد از جشنواره در نظر گرفته خواهد شد.

این دبیرخانه ـ با این‌که تمام تلاش خود را می‌کند، که با دقت فراوان، اسامی تمامی شرکت‌کنندگان را در این فهرست ثبت کند ـ درخواست می‌کند اگر شرکت‌کننده‌ای روند ارسال داستان‌ها و پرداخت را به‌درستی طی کرده است، ولی نام او در فهرست نام‌های درج شده در تاریخ شرکت کردن او در جشنواره، ثبت نشده، مشخصات خود را به همراه شمارۀ تراکنش پرداخت الکترونیک، به ایمیل دبیرخانه (prize@aghalliat.com) بفرستد. دبیرخانه پس از بررسی‌های لازم با او تماس خواهد گرفت و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

با این‌که ساختار و طرح‌ریزی این جشنواره به‌گونه‌ای است که هر شرکت‌کننده با شرکت در آن، علاوه بر حمایت مالی از تلاش اجتماعی برای کودکان کار و سایت ادبیات اقلیت، خود حامی اصلی برگزاری آن نیز هست، دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، از هرگونه حمایت آزاد اشخاص حقیقی و حقوقی چه به صورت مالی و چه صورت‌های پیشنهادی دیگر، استقبال می‌کند.

امیدواریم که با برگزاری موفق این جشنواره که با تأکید بر حفظ استقلال و وجهۀ ادبی‌اش شکل گرفته است، بتوانیم سهمی هرچند اندک، در تبدیل این جهان به جهانی بهتر برای زندگی کردن و کاستن از رنج‌های زیستن در آن داشته باشیم.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت

۹ بهمن ۱۳۹۵