حمایت آزاد از جشنواره

جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار، جشنواره‌ای کاملاً خصوصی است که تمامی هزینه‌های آن به صورت شخصی و با مشارکت مالی شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان تأمین می‌شود. ضمن آن‌که گزارش مالی و آماری این جشنواره به طور دقیق و به صورت متناوب، جهت اطلاع شرکت‌کنندگان و حامیان این جشنواره منتشر می‌شود.

همۀ علاقه‌مندان به حمایت از این جشنواره می‌توانند با هر میزان مشارکت مالی، در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره و حمایت از کودکان کار و امور فرهنگی نقش داشته باشند.

* در صورتی که مایل به درج نام خود در فهرست حامیان آزاد جشنواره نیستید، این موضوع را در قسمت توضیحات، قید بفرمایید.

تومان