حمایت آزاد از جایزه ادبیات اقلیت

جایزۀ ادبیات اقلیت، جایزه‌ای کاملاً مستقل و خصوصی است که هزینه‌های آن با مشارکت مالی شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان تأمین می‌شود. گزارش مالی جشنواره‌ها و طرح‌های این دبیرخانه به طور دقیق، در سایت جایزه ادبیات اقلیت، در بخش مربوط به هر جشنواره و طرح، منتشر می‌شود.

همۀ علاقه‌مندان به حمایت از این جایزه، می‌توانند با هر میزان مشارکت مالی در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های دبیرخانه و تداوم آن نقش داشته باشند.

اگر نمی‌خواهید نام شما در فهرست حامیان آزاد مالی جایزه درج شود، یا قصد حمایت از جشنواره یا طرح خاصی را دارید، این موضوع را در قسمت توضیحات، درج کنید.

[لطفاً هنگام وارد کردن مبلغ، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.]

تومان

لینک مرتبط: حامیان آزاد نخستین دورۀ جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار