شرکت در مسابقه

فرم شرکت در جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای با موضوع کودکان کار

شرکت در مسابقه

  • شما می‌توانید برای ما یادداشتی دربارۀ این جشنواره و دربارۀ کودکان کار بنویسید. دربارۀ اینکه چرا در این جشنواره شرکت کرده‌اید و دعوتتان از دیگران برای شرکت در آن؛ در هر اندازه و با هر زبانی که دوست دارید. ما یادداشت‌های شما را پس از تأیید در تحریریۀ سایت ادبیات اقلیت، به نام خودتان در رسانه‌های مرتبط با جایزه منتشر خواهیم کرد. فراموش نکنید که حامی و اسپانسر اصلی این جشنواره شما هستید.
  • قیمت: 5,000 تومان