اسامی شرکت‌کنندگان

اسامی تمامی شرکت‌کنندگان در نخستین دورۀ جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای ادبیات اقلیت با موضوع کودکان کار، در این صفحه منتشر شده است.

تعداد کل شرکت‌کنندگان: ۴۸۶ نفر

تعداد کل فرم‌های ارسالی: ۵۰۷ فرم

تعداد فرم‌های تکراری: ۲۱ فرم

 

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تعداد داستان
۰۰۰۱ فرید حسینیان تهرانی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۲ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۳ مریم سقلاطونی ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۴ علی محمدپور ۹۵/۱۱/۴ ۳
۰۰۰۵ مهسا مومن نسب ۹۵/۱۱/۴ ۵
۰۰۰۶ الناز انصاری ۹۵/۱۱/۵ ۱
۰۰۰۷ مجتبی اسماعیلی ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۰۸ جلال احمدی حسن آباد ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۰۹ مریم عابدی ۹۵/۱۱/۵ ۵
۰۰۱۰ احسان زارع ۹۵/۱۱/۶ ۴
۰۰۱۱ الهام نظامجو ۹۵/۱۱/۶ ۲
۰۰۱۲ ناهید کهنه ‌چیان ۹۵/۱۱/۶ ۴
۰۰۱۳ سیما نیک پور ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۴ احمد سوسرایی ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۵ حبیب آذرنگ ۹۵/۱۱/۶ ۱
۰۰۱۶ علیرضا کوه گردزاده ۹۵/۱۱/۶ ۳
۰۰۱۷ محسن قهاری ۹۵/۱۱/۶ ۵
۰۰۱۸ فرزانه عباسی ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۱۹ علی شکیبازاده ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۲۰ پریناز خبیر ۹۵/۱۱/۷ ۱
۰۰۲۱ مرضیه اسدزاده گلجاهی ۹۵/۱۱/۷ ۵
۰۰۲۲ سید هادی سعادتمند ۹۵/۱۱/۸ ۵
۰۰۲۳ هیوا حیدری ۹۵/۱۱/۸ ۵
۰۰۲۴ سید علی یداللهی ۹۵/۱۱/۱۰ ۳
۰۰۲۵ مریم السادات علویان خلیل آباد ۹۵/۱۱/۱۰ ۵
۰۰۲۶ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۰ ۱
۰۰۲۷ حدیث عظیم علمی ۹۵/۱۱/۱۰ ۳
۰۰۲۸ مهرنوش زرین قلم ۹۵/۱۱/۱۱ ۲
۰۰۲۹ جواد خوانساری ۹۵/۱۱/۱۱ ۵
۰۰۳۰ مسلم رحمتی ۹۵/۱۱/۱۱ ۱
۰۰۳۱ حمید سلیمانی رازان ۹۵/۱۱/۱۲ ۵
۰۰۳۲ سید مهدی عدالتی میرزابیگی ۹۵/۱۱/۱۲ ۵
۰۰۳۳ ماهرخ همتی ۹۵/۱۱/۱۳ ۱
۰۰۳۴ فرجام رمضان زاده ۹۵/۱۱/۱۳ ۴
۰۰۳۵ سینا شهبازی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۶ میر شمس الدین فلاح هاشمی نسب ۹۵/۱۱/۱۴ ۴
۰۰۳۷ حمید حیدری سورشجانی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۸ سما رجبی ۹۵/۱۱/۱۴ ۵
۰۰۳۹ محمدرضا زندیه ۹۵/۱۱/۱۵ ۲
۰۰۴۰ مجتبی زارعی ۹۵/۱۱/۱۶ ۵
۰۰۴۱ زهرا سدره نشین ۹۵/۱۱/۱۶ ۲
۰۰۴۲ جمشید جمشیدی ۹۵/۱۱/۱۶ ۵
۰۰۴۳ خدیجه معصومی ۹۵/۱۱/۱۶ ۲
۰۰۴۴ صغری دلداده بارانی ۹۵/۱۱/۱۷ ۵
۰۰۴۵ مه سیما سهرابی ۹۵/۱۱/۱۷ ۵
۰۰۴۶ سحر موتورچی ۹۵/۱۱/۱۷ ۳
۰۰۴۷ امیرحسین بهاج ۹۵/۱۱/۱۸ ۵
۰۰۴۸ زینب رکنیان ۹۵/۱۱/۱۸ ۱
۰۰۴۹ محمد مفتاحی ۹۵/۱۱/۱۹ ۲
۰۰۵۰ زهرا رشنو ۹۵/۱۱/۱۹ ۵
۰۰۵۱ محمد صحرائی ۹۵/۱۱/۱۹ ۵
۰۰۵۲ حامد صادقی کیان ۹۵/۱۱/۲۰ ۵
۰۰۵۳ امیرعباس (معین) دیده بان ۹۵/۱۱/۲۰ ۱
۰۰۵۴ سمیه بازیار ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۵ حسینعلی مرادی ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۶ محمد امانی ۹۵/۱۱/۲۰ ۳
۰۰۵۷ تیمور خسروی ۹۵/۱۱/۲۱ ۵
۰۰۵۸ پویان تفرشی ۹۵/۱۱/۲۱ ۳
۰۰۵۹ شهرزاد عالم‌فتحی ۹۵/۱۱/۲۲ ۲
۰۰۶۰ حجت زمانی ۹۵/۱۱/۲۳ ۵
۰۰۶۱ فهیمه سادات حسنی ۹۵/۱۱/۲۳ ۳
۰۰۶۲ فائزه کرامتی ۹۵/۱۱/۲۳ ۴
۰۰۶۳ هیمن حیدری ۹۵/۱۱/۲۳ ۵
۰۰۶۴ طاهره مالکی ۹۵/۱۱/۲۳ ۲
۰۰۶۵ سهیلا کاظمی ۹۵/۱۱/۲۴ ۲
۰۰۶۶ اسماء اسحاقی ۹۵/۱۱/۲۴ ۱
۰۰۶۷ مهرداد ایاز ۹۵/۱۱/۲۴ ۵
۰۰۶۸ محمدمهدی ادیبی لاریجانی ۹۵/۱۱/۲۴ ۵
۰۰۶۹ اسماعیل سلیمانیان ۹۵/۱۱/۲۵ ۵
۰۰۷۰ حسن غلامی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۱ سحر حبیبی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۲ مژگان غریب ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۳ سیما عبادی ۹۵/۱۱/۲۶ ۵
۰۰۷۴ ندا اویسی ۹۵/۱۱/۲۷ ۳
۰۰۷۵ الهه زمانی ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۶ رامین جهانگیرزاده ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۷ محمد صادقی ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۸ محمد تاتار ۹۵/۱۱/۲۷ ۵
۰۰۷۹ پروین برهان شهرضائی ۹۵/۱۱/۲۸ ۵
۰۰۸۰ احمد فرخی ۹۵/۱۱/۲۸ ۵
۰۰۸۱ ایرج پارسایی ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۲ مینا احمدی کهجوق ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۳ فاطمه کیخسروی ۹۵/۱۱/۲۹ ۵
۰۰۸۴ داریوش دیناروند ۹۵/۱۱/۳۰ ۳
۰۰۸۵ محمدعلی رضاپور ۹۵/۱۱/۳۰ ۵
۰۰۸۶ مریم موسوی ۹۵/۱۲/۱ ۴
۰۰۸۷ مینا تبیانیان ۹۵/۱۲/۱ ۲
۰۰۸۸ شاهین (میثم) اسماعیلی ۹۵/۱۲/۲ ۵
۰۰۸۹ مریم محمدی ۹۵/۱۲/۲ ۵
۰۰۹۰ نیلوفر مالک ۹۵/۱۲/۳ ۳
۰۰۹۱ سمیه سلطانپور ۹۵/۱۲/۳ ۱
۰۰۹۲ حنانه طوسی ۹۵/۱۲/۳ ۱
۰۰۹۳ محمد زمانی ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۴ منا اسماعیل زاده ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۵ سمیه میرزاحسینی ۹۵/۱۲/۳ ۵
۰۰۹۶ شهرزاد مقصودی نسب ۹۵/۱۲/۴ ۲
۰۰۹۷ معصومه رحمتی ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۰۹۸ نگین صباحیان ۹۵/۱۲/۵ ۲
۰۰۹۹ سپیده قربانی ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۱۰۰ فاطمه دریکوند ۹۵/۱۲/۵ ۵
۰۱۰۱ بهزاد قلی‌پور ۹۵/۱۲/۵ ۲
۰۱۰۲ معین کلانتر ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۳ آرش محرمی ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۴ فاطمه سادات حسینی ۹۵/۱۲/۶ ۵
۰۱۰۵ قاسم طوبایی ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۶ سیامک علائی ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۷ یونس پوریا معظم ۹۵/۱۲/۷ ۵
۰۱۰۸ Saeed mahbadi ۹۵/۱۲/۷ ۲
۰۱۰۹ رومینا امرایی ۹۵/۱۲/۷ ۳
۰۱۱۰ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۱ نیلوفر منشی زاده ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۲ زهره عواطفی حافظ ۹۵/۱۲/۸ ۱
۰۱۱۳ فریبا غلامرضایی ۹۵/۱۲/۸ ۴
۰۱۱۴ هدیه رحمتی ۹۵/۱۲/۸ ۲
۰۱۱۵ فهیمه بیاتی ۹۵/۱۲/۸ ۵
۰۱۱۶ فاطمه باقریان ۹۵/۱۲/۸ ۴
۰۱۱۷ مریم رحیمی موثق ۹۵/۱۲/۸ ۳
۰۱۱۸ رویا زنده بودی ۹۵/۱۲/۹ ۵
۰۱۱۹ ابوالحسن اکبری ۹۵/۱۲/۹ ۵
۰۱۲۰ معصومه میرابوطالبی ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۱ هرمز شهرزاد ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۲ کیان عبدشعاریان ۹۵/۱۲/۱۰ ۲
۰۱۲۳ شیوا باقری نیا ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۴ عاطفه صالح ۹۵/۱۲/۱۰ ۳
۰۱۲۵ محسن ذوالفقاریان ۹۵/۱۲/۱۰ ۱
۰۱۲۶ لیلا میرحاجی ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۷ هوشنگ بهداروند ۹۵/۱۲/۱۰ ۵
۰۱۲۸ زهرا حاجیان ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۲۹ نرجس سادات کاظمی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۰ مریم ابراهیمی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۱ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۲ مریم محبی ۹۵/۱۲/۱۱ ۵
۰۱۳۳ احسان بالانی ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۴ مهتا بیگی ۹۵/۱۲/۱۲ ۴
۰۱۳۵ سید مرتضی میرسراجی ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۶ پگاه تایکندی ۹۵/۱۲/۱۲ ۱
۰۱۳۷ زهره تنباکوکاری ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۸ سید علیرضا خادم ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۳۹ مهراب اکبری شهپر ۹۵/۱۲/۱۲ ۵
۰۱۴۰ علی دیناروند ۹۵/۱۲/۱۲ ۴
۰۱۴۱ نجمه مولوی ۹۵/۱۲/۱۳ ۳
۰۱۴۲ رحمان حسنیان ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۳ خلیل جلیل زاده ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۴ نسرین فقیهی ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۵ محمد امین دانش پسند ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۶ مهدی عزیزاللهی ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۷ حمیدرضا شاطرانلو ۹۵/۱۲/۱۳ ۵
۰۱۴۸ صدیقه صادقی ۹۵/۱۲/۱۴ ۵
۰۱۴۹ آیدا پهلوان ۹۵/۱۲/۱۵ ۱
۰۱۵۰ فلکناز سرخاب ۹۵/۱۲/۱۵ ۴
۰۱۵۱ فاطمه انصاری پور ۹۵/۱۲/۱۵ ۴
۰۱۵۲ زینب کاظمی ۹۵/۱۲/۱۵ ۵
۰۱۵۳ بهاره ارشدریاحی ۹۵/۱۲/۱۶ ۵
۰۱۵۴ صاحب هاشم پور ۹۵/۱۲/۱۶ ۵
۰۱۵۵ عاطفه محمدی ۹۵/۱۲/۱۷ ۳
۰۱۵۶ زهرا مراد ۹۵/۱۲/۱۷ ۲
۰۱۵۷ یسنا ترک تکمه داشی ۹۵/۱۲/۱۷ ۱
۰۱۵۸ شهین طالبی ۹۵/۱۲/۱۷ ۵
۰۱۵۹ سپیده شیخ اسلامخواه ۹۵/۱۲/۱۸ ۱
۰۱۶۰ صدیقه فرخ سیر ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۱ حجت رئیسی ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۲ راشین جهانگیری ۹۵/۱۲/۱۸ ۱
۰۱۶۳ جبار احمدی ۹۵/۱۲/۱۸ ۵
۰۱۶۴ فاطمه قلندرزاده دریایی ۹۵/۱۲/۱۸ ۳
۰۱۶۵ نسیبه سادات علایی موسوی ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۶۶ حنا شیرمحمدی ۹۵/۱۲/۱۹ ۱
۰۱۶۷ علی شیخی فرداد ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۶۸ مینا حسنی ۹۵/۱۲/۱۹ ۴
۰۱۶۹ مصطفی برفه ای ۹۵/۱۲/۱۹ ۵
۰۱۷۰ سارینا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۱ نعیمه مرعشی نیا ۹۵/۱۲/۲۰ ۲
۰۱۷۲ سروش میرزاسروری ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۳ احمد خداخواه ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۴ منصوره اشرافی ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۵ نازنین رضاقلی ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۶ مژگان مظفری ۹۵/۱۲/۲۰ ۵
۰۱۷۷ حامد رضایی منش ۹۵/۱۲/۲۰ ۱
۰۱۷۸ فائزه شریعتی نیا ۹۵/۱۲/۲۱ ۵
۰۱۷۹ مصطفی رستمی ۹۵/۱۲/۲۱ ۴
۰۱۸۰ روح انگیز ثبوتی ۹۵/۱۲/۲۱ ۵
۰۱۸۱ اعظم خواجوی مقدم ۹۵/۱۲/۲۱ ۱
۰۱۸۲ مریم ماستری ۹۵/۱۲/۲۲ ۱
۰۱۸۳ وجیهه سادات میرشفیعی ۹۵/۱۲/۲۲ ۴
۰۱۸۴ حسین شیرزادی ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۵ شاداب تابنده ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۶ علیرضا بیاتی ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۷ مائده آقازاده ۹۵/۱۲/۲۲ ۳
۰۱۸۸ فاطیما فاطری ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۸۹ محمود مرادی گمش تپه ۹۵/۱۲/۲۲ ۵
۰۱۹۰ یاشار سرهنگ زاده ۹۵/۱۲/۲۲ ۴
۰۱۹۱ زهرا قلی زاده ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۲ مهسا حسنی ۹۵/۱۲/۲۳ ۱
۰۱۹۳ خاطره همتی ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۴ رخساره سهرابی ۹۵/۱۲/۲۳ ۵
۰۱۹۵ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴ ۱
۰۱۹۶ معصومه اخلاقی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۷ مهدی نورمحمدزاده ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۸ فاطمه شریف زاده ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۱۹۹ حوراالسادات حسنی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۲۰۰ نغمه دهقانی ۹۵/۱۲/۲۴ ۵
۰۲۰۱ راحله رضایی ۹۵/۱۲/۲۴ ۲
۰۲۰۲ ازمری (محمد) حبیبی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۰۳ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۴ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۵ اشکان عزیزی ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۰۶ کاظم رستمی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۰۷ پرستو قمری ۹۵/۱۲/۲۵ ۴
۰۲۰۸ مریم شیرازی ۹۵/۱۲/۲۵ ۳
۰۲۰۹ لیلا باقی پور ماسوله ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۰ نرگس احدی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۱ سامره احمدی خطیر ۹۵/۱۲/۲۵ ۱
۰۲۱۲ محمدعلی مرادی ۹۵/۱۲/۲۵ ۲
۰۲۱۳ حدیث سلطانی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۴ زهرا شریفی نیارق ۹۵/۱۲/۲۵ ۲
۰۲۱۵ زهرا نعیمی ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۶ گلنوش شاهین راد ۹۵/۱۲/۲۵ ۵
۰۲۱۷ فرزانه سبوحی ۹۵/۱۲/۲۶ ۳
۰۲۱۸ مهتاب سالاری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۱۹ عباس نبی زاده ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۰ کیمیا عادلی فر ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۱ مائده مهدی زاده ۹۵/۱۲/۲۶ ۳
۰۲۲۲ مهدی ابراهیمی ۹۵/۱۲/۲۶ ۲
۰۲۲۳ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶ ۴
۰۲۲۴ ثریا شهابی پور احمدی ۹۵/۱۲/۲۶ ۴
۰۲۲۵ علی مشیری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۶ فرزاد صادقی ۹۵/۱۲/۲۶ ۱
۰۲۲۷ مختار جعفری ۹۵/۱۲/۲۶ ۵
۰۲۲۸ فاطمه بحری تبار ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۲۹ محمدمهدی ابراهیمی فخاری ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۰ علی روشنی ۹۵/۱۲/۲۷ ۲
۰۲۳۱ سیامک احمدی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۲ ملیحه بیانی بدشی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۳ سعید پورمحرم ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۴ فهیمه سلطان زاده ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۵ حسام الدین مقامی کیا ۹۵/۱۲/۲۷ ۱
۰۲۳۶ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۷ ویدا جلیلی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۳۸ امیرحسین اصحابی ۹۵/۱۲/۲۷ ۴
۰۲۳۹ هوروش ناریانی ۹۵/۱۲/۲۷ ۳
۰۲۴۰ شیما قولی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۴۱ آناهیتا برزویی ۹۵/۱۲/۲۷ ۵
۰۲۴۲ مهین سمواتی ۹۵/۱۲/۲۷ ۱
۰۲۴۳ فریبا زمانی ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۴۴ سپهر محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۵ زهرا قلی پور آبکناری ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۶ مرضیه علیزاده ۹۵/۱۲/۲۸ ۲
۰۲۴۷ نامدار کامرانی فر ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۸ دانیال محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۴۹ مرتضی خوش آبی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۰ امید محمدی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۵۱ غلامحسین صدیقی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۵۲ علی علی نژاد ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۳ مهرنوش بیگ زاده ۹۵/۱۲/۲۸ ۳
۰۲۵۴ پری رضوی یام ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۵ کیانا کریمی ۹۵/۱۲/۲۸ ۳
۰۲۵۶ مهدی دهقانی ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۵۷ حسین غیاثی ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۸ کیانا دیهیم ۹۵/۱۲/۲۸ ۵
۰۲۵۹ سلیمه موسوی ۹۵/۱۲/۲۸ ۴
۰۲۶۰ حمیدرضا عادلی نیا ۹۵/۱۲/۲۸ ۱
۰۲۶۱ سارا شیرغلامی ۹۵/۱۲/۲۸ ۲
۰۲۶۲ محمد رابطی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۳ کاظم آقایی ۹۵/۱۲/۲۹ ۱
۰۲۶۴ پویا گویا ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۵ سارا مصلح ۹۵/۱۲/۲۹ ۲
۰۲۶۶ سهیل اسکندری ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۷ محمد مهدی آقابزرگی ۹۵/۱۲/۲۹ ۳
۰۲۶۸ حسین نظری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۶۹ صغری الهیاری کرنق ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۰ فاطمه نکویی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۱ محمدرضا ریاحی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۲ آرزو امیری ۹۵/۱۲/۲۹ ۳
۰۲۷۳ معصومه دهنوی ۹۵/۱۲/۲۹ ۵
۰۲۷۴ نسیم السادات قدسی ۹۵/۱۲/۲۹ ۱
۰۲۷۵ مهشید السادات مرتضوی مقدم ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۷۶ آویشن شرفی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۷۷ ژاله بقائی ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۷۸ حسین گل کار ۹۵/۱۲/۳۰ ۱
۰۲۷۹ کامبیز فرهادصفت ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۰ پویا رضوانی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۱ محسن صفایی جوان ۹۵/۱۲/۳۰ ۴
۰۲۸۲ آرمین ریاضی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۳ ارشاد ازغ ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۴ غزل محمدی ۹۵/۱۲/۳۰ ۳
۰۲۸۵ عباس پورعلمداری میبد ۹۵/۱۲/۳۰ ۱
۰۲۸۶ عالمه طهماسبی ۹۵/۱۲/۳۰ ۵
۰۲۸۷ علی فردوسی ۹۶/۱/۱ ۵
۰۲۸۸ مهدی رحیمی موثق ۹۶/۱/۱ ۵
۰۲۸۹ آرزو مصطفی ۹۶/۱/۳ ۲
۰۲۹۰ جواد انصاری فرد ۹۶/۱/۳ ۴
۰۲۹۱ افسانه بختیاری نژاد ۹۶/۱/۴ ۵
۰۲۹۲ منیژه شیرخانی ۹۶/۱/۴ ۵
۰۲۹۳ هاله ابراهیمی ۹۶/۱/۴ ۲
۰۲۹۴ سروش قربانعلی زادگان ۹۶/۱/۵ ۳
۰۲۹۵ ریحانه حقدار ۹۶/۱/۶ ۵
۰۲۹۶ سپیده رمش ۹۶/۱/۶ ۳
۰۲۹۷ اکبر خسروی ۹۶/۱/۶ ۱
۰۲۹۸ شایان حاجی نجف ۹۶/۱/۶ ۳
۰۲۹۹ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۰ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۱ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۶ ۳
۰۳۰۲ فرهاد لباسی ۹۶/۱/۶ ۱
۰۳۰۳ مهدی مولائی ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۴ فرشته سنگیان ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۵ آرزو مجتهدزاده فرد ۹۶/۱/۶ ۵
۰۳۰۶ بابک حیدری ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۷ مهین دخت حسنی زاده ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۸ مسعود دهنوی ۹۶/۱/۷ ۱
۰۳۰۹ فائزه تاکی ۹۶/۱/۸ ۴
۰۳۱۰ راضیه غنجی ۹۶/۱/۸ ۴
۰۳۱۱ مهدی محمدزاده ۹۶/۱/۸ ۳
۰۳۱۲ نگین جعفرقلیزاده ۹۶/۱/۸ ۵
۰۳۱۳ حسین توکلی ۹۶/۱/۹ ۳
۰۳۱۴ فاطمه برزویی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۵ گودرز ایزدی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۶ مصطفی توفیقی ۹۶/۱/۱۰ ۵
۰۳۱۷ محسن میرمحمدعلی ۹۶/۱/۱۰ ۲
۰۳۱۸ سروش حسین پور ۹۶/۱/۱۰ ۱
۰۳۱۹ علیرضا کاویانی ۹۶/۱/۱۰ ۳
۰۳۲۰ اشکان چاوشی ۹۶/۱/۱۱ ۴
۰۳۲۱ لیلا دارابی ۹۶/۱/۱۱ ۳
۰۳۲۲ لیلا دارابی ۹۶/۱/۱۱ ۵
۰۳۲۳ محمدرضا شریفی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۴ گودرز ایزدی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۵ شیوا اشرف جولایی ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۶ سعید آقازاده ۹۶/۱/۱۲ ۵
۰۳۲۷ ساقی نخعی زاده ۹۶/۱/۱۲ ۱
۰۳۲۸ حسین گل کار ۹۶/۱/۱۲ ۴
۰۳۲۹ غلامرضا حق پرور ۹۶/۱/۱۳ ۱
۰۳۳۰ فائزه صالحی ۹۶/۱/۱۳ ۵
۰۳۳۱ اقدس تقیزاده ۹۶/۱/۱۳ ۱
۰۳۳۲ ثمین قیطاسی ۹۶/۱/۱۳ ۳
۰۳۳۳ فاطمه جمشیدی شال ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۴ محمد فهیمی ۹۶/۱/۱۴ ۵
۰۳۳۵ علی القاسی ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۶ سبحان گنجی ۹۶/۱/۱۴ ۳
۰۳۳۷ محمدعلی مرادی ۹۶/۱/۱۴ ۲
۰۳۳۸ ستاره عاطفی ۹۶/۱/۱۴ ۵
۰۳۳۹ داوود ملکلی صیدآبادی ۹۶/۱/۱۵ ۳
۰۳۴۰ مژگان حضرتیان فام ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۱ الهه رئیسی ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۲ ناهید مشایخی ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۳ زهرا وزیری ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۴ نادر آقازاده ۹۶/۱/۱۵ ۵
۰۳۴۵ کوکب توفیق خواه ۹۶/۱/۱۵ ۱
۰۳۴۶ علی جانب الهی ۹۶/۱/۱۶ ۱
۰۳۴۷ سید امین حسینی بوساری ۹۶/۱/۱۶ ۵
۰۳۴۸ علی صالحی بافقی ۹۶/۱/۱۶ ۴
۰۳۴۹ حسین نظردنیوی ۹۶/۱/۱۶ ۵
۰۳۵۰ آناهیتا آرپادره ای ۹۶/۱/۱۶ ۳
۰۳۵۱ ساسان رضایی راد ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۲ حسن شفیعی ۹۶/۱/۱۷ ۳
۰۳۵۳ زهره حائری عراقی ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۴ فخری تگریان ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۵ حسین صمدیار ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۶ سکینه علی زاده ۹۶/۱/۱۷ ۲
۰۳۵۷ احمد احراری ۹۶/۱/۱۷ ۳
۰۳۵۸ نویدا هادیان ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۵۹ مشکات محبت ۹۶/۱/۱۷ ۲
۰۳۶۰ مهدی حاجی باقری ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۱ باهر بیانی ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۲ مریم محجوب ۹۶/۱/۱۷ ۵
۰۳۶۳ سروش طلایی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۶۴ محمد حسین سوهانی ۹۶/۱/۱۸ ۱
۰۳۶۵ سعید داودی ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۶۶ الهام صیفی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۶۷ صغری (زهرا) پورقربان ۹۶/۱/۱۸ ۱
۰۳۶۸ مسعود صفری ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۶۹ علی عاشوری ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۰ حمزه بیاتی ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۱ پگاه میرزایی ۹۶/۱/۱۸ ۳
۰۳۷۲ حمیدرضا ایمانزاده ۹۶/۱/۱۸ ۵
۰۳۷۳ سید هژیر ابراهیمی ۹۶/۱/۱۸ ۲
۰۳۷۴ نیلوفر شهسواریان ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۷۵ رضا کوشالشاهی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۶ فرانک کلابی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۷ محمد لویزه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۸ مصطفی مصطفوی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۷۹ مریم حبیبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۰ دلارام رحمتیان ۹۶/۱/۱۹ ۱
۰۳۸۱ فربد فرمانی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۸۲ فاطمه حسینی دامسکی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۳ حسین حبیبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۴ تکتم شجاعی مهیب ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۵ لیلا حسنی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۶ مریم یعقوبی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۸۷ محمد کازرون شیری ۹۶/۱/۱۹ ۱
۰۳۸۸ داوود ملکی صیدآبادی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۸۹ مهسا علیون ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۰ گلدیس شکری سرشکه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۱ امین قاسمی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۳۹۲ رضا هدایتی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۳ محمد (بابک) باکو دزفولی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۴ فاطمه زارع دهنوی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۵ بنیامین صفدری ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۶ اعظم همدیه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۷ محسن نظرافکن رودسری ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۳۹۸ محمد طحانی سعدی ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۳۹۹ محمد طاهر حسن آقایی ۹۶/۱/۱۹ ۴
۰۴۰۰ اسداله کاظمی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۱ مهسا ذبیحی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۲ رضا چهار طایفه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۳ مینا سعیدی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۴ نادیا عیشی ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۵ سعید عرفانی فخر ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۰۶ رویا کریمیان ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۷ محمد خوشروی ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۰۸ مهشید لویزه ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۰۹ کریم قربانزاده ۹۶/۱/۱۹ ۵
۰۴۱۰ شقایق فقیه زاده ۹۶/۱/۱۹ ۳
۰۴۱۱ امیرعلی یافتیان ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۴۱۲ سروش الهیاری بیگ ۹۶/۱/۱۹ ۲
۰۴۱۳ سید مصطفی هاشمی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۱۴ الهام برزین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۱۵ شورش خدائی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۱۶ آندره گالستیان ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۱۷ سید امیر محمد حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۱۸ افسانه عبدلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۱۹ فاطمه عبدلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۰ پیام حسامی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۲۱ نوید زاره ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۲ علی خزاعی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۳ فراز بهزادی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۲۴ عباس باباعلی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۵ علی محمد برادران زاد ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۲۶ ندا سجادی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۷ سپیده محمودی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۲۸ ناصر رضایی‌پور ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۲۹ مصطفی عبدالهی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۳۰ شفیعه بلیغی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۱ شاداب تابنده ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۲ عادله جعفری ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۳ مریم جوادی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۳۴ بهروز رزانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۳۵ مینا تهامی کوهبانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۳۶ مینا معین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۷ مرضیه مهربان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۸ مجتبی شوکتیان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۳۹ نورا بهنیا ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۴۰ ژاله مساعد استخری ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۱ زهره حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۲ محمدمهدی چاکری ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۳ داریوش اطهاری ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۴ حمیرا رنجبر عمرانی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۴۵ مرتضی پرنده طلب ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۴۶ شیرین صبا ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۷ سحر کارگر فرد ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۸ خشایار الوندی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۴۹ حمیرا رنجبر عمرانی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۵۰ محمد مظلومی نژاد ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۱ سمیه عبدالهی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۵۲ طیبه سیدی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۳ علیرضا عسگری ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۵۴ معصومه صبور ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۵ معصومه عسگرپور ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۵۶ لیلا حقانی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۵۷ بهار نژند ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۵۸ مرضیه سادات حسینی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۵۹ صادق مهدیلو ترکمانی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۶۰ هدا حشمتیان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۱ سحر اسکندری نداف ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۲ سوسن دردشیخ ترکمان ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۶۳ محمد نوروززادگان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۴ فاطمه بابایی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۵ لیلا درویش علی پور آستانه ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۶ غلام محمد محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۶۷ یاسر یسنا ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۶۸ وحید آرمان ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۶۹ شیما شیر آقایی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۷۰ عاطفه شاطری کاشی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۱ احسان کریمی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۲ سید ناظم الدین قائم مقامی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۳ مهرداد هدایتی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۴ شادی وکیلی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۵ معصومه قدیانی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۷۶ یاسمن مجیدی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۷۷ هیوا ملائی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۷۸ شهرام ثقفی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۷۹ معصومه شرافت ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۸۰ سیده زینب هاشمی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۱ زینب ستاره ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۲ امیر ترکی هرچگانی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۳ پیمان پیر عطا ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۸۴ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۵ محمد میربزرگ ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۸۶ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۷ اعظم معارف وند ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۸ سید علیرضا طباطبایی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۸۹ حسین میرزایی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۹۰ فرخنده پورسیاه ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۱ مریم راکعی ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۴۹۲ علی هاشم آبادی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۳ هادی درویشی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۴۹۴ شیرین مرادی زهرایی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۹۵ سهیلا مدرس صادقی ۹۶/۱/۲۰ ۲
۰۴۹۶ لیلا اخلاقی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۷ سمیه سیدی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۴۹۸ سمیه نعمتی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۴۹۹ امین علی زاده ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۵۰۰ سید میثم علوی ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۱ مریم محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۵۰۲ عباس حسین‌نژاد ۹۶/۱/۲۰ ۱
۰۵۰۳ علیرضا آل یمین ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۴ سمیه محمدی ۹۶/۱/۲۰ ۳
۰۵۰۵ امید نوریان ۹۶/۱/۲۰ ۴
۰۵۰۶ عباس عرفانی مهر ۹۶/۱/۲۰ ۵
۰۵۰۷ مریم صباغ زاده ایرانی ۹۶/۱/۲۰ ۵