نتایج جشنوارۀ اینترنتی سیزیف در یک مرحله و تا پایان دی اعلام خواهد شد

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت: آثار دریافت‌شده در سه بخش داستانک، شعر و طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، پس از پایان مهلت ارسال آثار جشنواره، دسته‌بندی و کدگذاری و برای داوری ارسال شده است.

پس از اتمام مرحلۀ داوری، آرای داوران تجمیع خواهد شد و سه برگزیدۀ هر بخش حداکثر تا پایان ماه دی ۱۳۹۶ اعلام می‌شود.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت با توجه به تعدادِ آثار ارسالی به این جشنواره، نتایج را در یک مرحله اعلام خواهد کرد و پس از آن، جوایز و لوح تقدیر جشنواره برای برگزیدگان ارسال می‌شود.

این دبیرخانه تا پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره (پانزدهم آذر ۱۳۹۶) ۵۰ داستانک، ۲۲ شعر و ۷ اثر در بخش طراحی دریافت کرده است. که این آثار از ۷۹ شرکت‌کنندۀ در جشنواره ارسال شده است.

***

جشنوارۀ تک‌دوره‌ای اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه قالب داستانک، شعر و طراحی از اوایل آبان ۱۳۹۶ فراخوان خود را اعلام کرد و مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ادامه داشت.

یادداشت‌های شرکت‌کنندگان / جشنواره سیزیف

یادداشت‌های شرکت‌کنندگان در جشنواره اینترنتی سیزیف (به ترتیب شرکت در جشنواره):

متن‌های زیر یادداشت‌هایی است که شرکت‌کنندگان در جشنواره اینترنتی سیزیف در کنار آثار ارسالی برای شرکت در مسابقه،‌ ارسال کرده‌اند.

محمد عباسی ـ سرپل ذهاب:

به نظر من این سایت کاری بجا، درست و بموقع در برگزاری این مسابقه انجام داده است؛ زیرا این عمل به نوعی قانونگزاران را، در قانونمند کردن و دفاع از حقوق اجتماعی و کاری کولبران تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کامبیر فرهادصفت ـ همدان:

امیدوار روزهای خوب برای همه پدرهای فداکار این سرزمین.

محمد مفتاحی ـ کرج:

در دنیای بی تفاوتی، در دنیای منفعت خواهی این جشنواره گام مقدسی است به سوی انسانیت. بیدارباش مناسبی که خواب را از چشمان خواب آلودۀ زمینیان فراری می‌دهد. پاینده باد اندیشه! پاینده باد انسان!

مهراب اکبری شهپر ـ قم:

چه کسی می‌داند شانه‌های خمیدۀ مردی که گلوله خورد، دیگر دردی احساس نخواهد کرد. حالا سنگینی یخچال روی کوه افتاده است…


فراخوان جشنوارۀ اینترنتی سیزیف

اسامی شرکت‌کنندگان