برگزیدگان نهایی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه بخش داستانک شعر و طراحی

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت ضمن قدردانی و سپاس از تمامی شرکت‌کنندگان در جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، نتایج نهایی جشنواره اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران را به این شرح اعلام می‌کند:

بخش داستانک:

از میان آثار دریافتی بخش داستانک جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی) به این شرح انتخاب شدند:

محسن اکبری

محمدطاهر حسن‌آقایی

حمید سلیمانی رازان

بخش شعر:

از میان آثار دریافتی در بخش شعر جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی به این شرح انتخاب شدند:

پاکزاد اجرایی

مصطفی توفیقی

مهدیس ملاح

بخش طراحی:

از میان آثار دریافتی در بخش طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف و با رأی داوران این بخش، سه برگزیدۀ این بخش (به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی به این شرح انتخاب شدند:

علیرضا پرهیزکاری

فرهاد توکلی

قادر منصوری

به برگزیدگان هر بخش لوح تقدیر جشنواره و جایزۀ نقدی تعلق خواهد گرفت.

هیئت داوران این جشنواره:
در بخش ادبیات: منصور علیمرادی – علیرضا لبش – محمدصادق دهقان
در بخش طراحی: کاظم چلیپا – حبیب رضایی – پروا کارخانه

جشنوارۀ مستقل اینترنتی سیزیف، با موضوع کولبران، در آبان ۱۳۹۶ فراخوان داد و تا پایان مهلت ارسال آثار، ۷۹ اثر در بخش‌های سه‌گانه جشنواره (۵۰ اثر در بخش داستانک، ۲۲ اثر در بخش شعر و ۷ اثر در بخش طراحی) به دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت ارسال شد.

نتایج جشنوارۀ اینترنتی سیزیف در یک مرحله و تا پایان دی اعلام خواهد شد

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت: آثار دریافت‌شده در سه بخش داستانک، شعر و طراحی جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، پس از پایان مهلت ارسال آثار جشنواره، دسته‌بندی و کدگذاری و برای داوری ارسال شده است.

پس از اتمام مرحلۀ داوری، آرای داوران تجمیع خواهد شد و سه برگزیدۀ هر بخش حداکثر تا پایان ماه دی ۱۳۹۶ اعلام می‌شود.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت با توجه به تعدادِ آثار ارسالی به این جشنواره، نتایج را در یک مرحله اعلام خواهد کرد و پس از آن، جوایز و لوح تقدیر جشنواره برای برگزیدگان ارسال می‌شود.

این دبیرخانه تا پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره (پانزدهم آذر ۱۳۹۶) ۵۰ داستانک، ۲۲ شعر و ۷ اثر در بخش طراحی دریافت کرده است. که این آثار از ۷۹ شرکت‌کنندۀ در جشنواره ارسال شده است.

***

جشنوارۀ تک‌دوره‌ای اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران در سه قالب داستانک، شعر و طراحی از اوایل آبان ۱۳۹۶ فراخوان خود را اعلام کرد و مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ادامه داشت.

اسامی شرکت‌کنندگان / جشنوارۀ سیزیف

اسامی تمامی شرکت‌کنندگان در جشنوارۀ اینترنتی سیزیف با موضوع کولبران، به مرور و در کمتر از یک هفته پس از ارسال آثار و تأیید آن، در این صفحه منتشر خواهد شد.

با توجه به این‌که طبق قوانین جشنواره هر شرکت‌کننده در هر بخش تنها یک بار می‌تواند شرکت کند، اگر فردی بیش از یک بار اقدام به ارسال اثر در یک بخش کند، تنها آثار مربوط به آخرین فرم ارسالی او در مسابقه شرکت داده خواهد شد. آثار ارسالی در فرم(های) قبلی او از مسابقه حذف خواهند شد و هزینۀ پرداختی آن به عنوان حمایت آزاد از جایزه در نظر گرفته خواهد شد.

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ بخش
۰۰۰۱ محمد عباسی ۹۶/۸/۱ داستانک
۰۰۰۲ کامبیز فرهادصفت ۹۶/۸/۳ داستانک
۰۰۰۳ کامبیز فرهادصفت ۹۶/۸/۳ طراحی
۰۰۰۴ نیلوفر پرمنش ۹۶/۸/۴ داستانک
۰۰۰۵ محمد مفتاحی ۹۶/۸/۵ داستانک
۰۰۰۶ مهراب اکبری شهپر ۹۶/۸/۵ داستانک
۰۰۰۷ نجمه یزدیان ۹۶/۸/۹ داستانک
۰۰۰۸ مهدی اسفندیاری بنه کهل ۹۶/۸/۹ داستانک
۰۰۰۹ میلاد پرنیانی ۹۶/۸/۱۰ داستانک
۰۰۱۰ ندا اویسی ۹۶/۸/۱۱ داستانک
۰۰۱۱ عمران بهروج ۹۶/۸/۱۲ شعر
۰۰۱۲ صائب هاشم پور ۹۶/۸/۱۲ داستانک
۰۰۱۳ اسرین مجیدی ۹۶/۸/۱۳ داستانک
۰۰۱۴ حمید سلیمانی رازان ۹۶/۸/۱۵ داستانک
۰۰۱۵ حسین احدی ۹۶/۸/۱۶ شعر
۰۰۱۶ پاکزاد اجرایی ۹۶/۸/۱۶ شعر
۰۰۱۷ مژگان مظفری ۹۶/۸/۱۹ داستانک
۰۰۱۸ حمید سلیمانی رازان ۹۶/۸/۲۰ داستانک
۰۰۱۹ قاسم طوبایی ۹۶/۸/۲۰ داستانک
۰۰۲۰ صدیقه صادقی ۹۶/۸/۲۰ داستانک
۰۰۲۱ محمدطاهر حسن آقایی ۹۶/۸/۲۱ داستانک
۰۰۲۲ فرید حسینیان تهرانی ۹۶/۸/۲۱ شعر
۰۰۲۳ محدثه واعظی پور ۹۶/۸/۲۱ شعر
۰۰۲۴ طاهره محمدی ۹۶/۸/۲۳ داستانک
۰۰۲۵ اعظم رادپور ۹۶/۸/۲۳ داستانک
۰۰۲۶ شیلان کریمی ۹۶/۸/۲۴ داستانک
۰۰۲۷ مصطفی توفیقی ۹۶/۸/۲۶ شعر
۰۰۲۸ مصطفی توفیقی ۹۶/۸/۲۶ داستانک
۰۰۲۹ میرغلامرضا شریعتی راد ۹۶/۸/۲۷ شعر
۰۰۳۰ میرغلامرضا شریعتی راد ۹۶/۸/۲۷ داستانک
۰۰۳۱ آنیتا خرسند ۹۶/۸/۲۷ داستانک
۰۰۳۲ هوشنگ رحیمی پُردَنجانی ۹۶/۸/۲۷ داستانک
۰۰۳۳ نازیلا دلیرنیا ۹۶/۸/۲۷ داستانک
۰۰۳۴ محمدرضا زندیه ۹۶/۸/۲۷ داستانک
۰۰۳۵ هوشنگ رحیمی پُردَنجانی ۹۶/۸/۲۷ شعر
۰۰۳۶ اسماعیل قنواتی ۹۶/۸/۲۷ شعر
۰۰۳۷ حسن محمدی ۹۶/۸/۲۸ داستانک
۰۰۳۸ سامان یگانه ۹۶/۸/۲۸ داستانک
۰۰۳۹ مریم درستانی ۹۶/۸/۲۸ داستانک
۰۰۴۰ مریم درستانی ۹۶/۸/۲۸ شعر
۰۰۴۱ محمد ابراهیمی ششکی ۹۶/۸/۲۹ داستانک
۰۰۴۲ سید محمد موسوی قهفرخی ۹۶/۸/۲۹ شعر
۰۰۴۳ فرهاد توکلی ۹۶/۸/۲۹ طراحی
۰۰۴۴ زهره محمدی معین ۹۶/۸/۲۹ طراحی
۰۰۴۵ امید محمدی ۹۶/۸/۲۹ داستانک
۰۰۴۶ زینب بیگدلو ۹۶/۸/۳۰ داستانک
۰۰۴۷ حسین توکلی ۹۶/۸/۳۰ شعر
۰۰۴۸ محمد ابراهیمی ششکی ۹۶/۸/۳۰ شعر
۰۰۴۹ شهین طالبی ۹۶/۹/۴ داستانک
۰۰۵۰ نامدار کامرانی فر ۹۶/۹/۶ داستانک
۰۰۵۱ جلال احمدی حسن آباد ۹۶/۹/۶ داستانک
۰۰۵۲ خجسته اسکندری ۹۶/۹/۱۰ داستانک
۰۰۵۳ فاطمه زارع دهنوی ۹۶/۹/۱۲ داستانک
۰۰۵۴ امید کردزادی ۹۶/۹/۱۳ داستانک
۰۰۵۵ محمد کردزادی ۹۶/۹/۱۳ داستانک
۰۰۵۶ زهره معتمد علیخانی ۹۶/۹/۱۳ داستانک
۰۰۵۷ شهرام ثقفی ۹۶/۹/۱۳ شعر
۰۰۵۸ مهدیس ملاح ۹۶/۹/۱۳ شعر
۰۰۵۹ محمد شریعت پناهی ۹۶/۹/۱۴ داستانک
۰۰۶۰ مهدی مولائی ۹۶/۹/۱۴ داستانک
۰۰۶۱ فاطمه باقریان ۹۶/۹/۱۴ داستانک
۰۰۶۲ سهیل اسکندری ۹۶/۹/۱۴ داستانک
۰۰۶۳ ارشاد ازغ ۹۶/۹/۱۴ طراحی
۰۰۶۴ حمیدرضا نصیری ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۶۵ مینا سعیدی ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۶۶ گودرز ایزدی ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۶۷ گودرز ایزدی ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۶۸ سهیل اسکندری ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۶۹ کاظم رستمی ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۷۰ علیرضا پرهیزکاری ۹۶/۹/۱۵ طراحی
۰۰۷۱ رضا کوشالشاهی ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۷۲ محسن اکبری ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۷۳ سهیل اسکندری ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۷۴ احسان زرافشان ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۷۵ جلال علی نژاد ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۷۶ امید محمدی ۹۶/۹/۱۵ شعر
۰۰۷۷ محسن صفایی ۹۶/۹/۱۵ طراحی
۰۰۷۸ قادر منصوری ۹۶/۹/۱۵ طراحی
۰۰۷۹ لیلا دارابی ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۸۰ کاظم رستمی ۹۶/۹/۱۵ داستانک
۰۰۸۱ مجتبی زارعی ۹۶/۹/۱۲ شعر

کل مبلغ ورودی جشنواره تا کنون:

۵۶۷۰۰۰ تومان