عادله جعفری

عادله جعفری

تقدیرشده در بخش اصلی جشنواره

[برندۀ لوح تقدیر و بستۀ هدیۀ کتاب]

رشتۀ تحصیلی: ادبیات؛ دورۀ نویسندگی را در خانۀ ادبیات افغانستان طی می‌کنم، و در نشریه‌ای به نام «نگاه  نو» فعالیت دارم.

یادداشت: 

وقتی از جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با خبر شدم، من هم مشتاقانه علاقه پیدا کردم که داستانی بنویسم تا حس کودکان کار را در آن بیان کنم، و این انگیزه‌ای شد برای نوشتن…

من هم روزی کودک بودم و مثل خیلی از کودکان کار امروز نتوانستم درس بخوانم.

پس می‌توانم درک کنم حسرت نرفتن به مدرسه یعنی چی…

خیلی از استعدادها پشت دست‌های خسته و زخمی همین کودکان مخفی شده و کشف نشده است.

چه خوب می‌شود یک کمپین مردمی ایجاد شود تا از کودکان کار حمایت کنند و به جای کار، درس بخوانند تا استعدادهایشان کشف شود.

(سپاس فراوان از دبیر جشنواره برای برگزاری این جشنواره).