علی جانب الهی

تقدیرشده در بخش اصلی جشنواره

[برندۀ لوح تقدیر و بستۀ هدیۀ کتاب]

متولد تیر ۵۸ / میبد یزد؛
فارغ التحصیل کارشناسی تئاتر، دانش کده سینما تئاتر؛
بازیگری و کارگردانی تئاتر؛
ساخت فیلم کوتاه ومستند؛
نوشتن نمایشنامه وفیلمنامه؛
پژوهش فیلم مستند؛
دست یار و برنامه ریز و مدیرتولید و رابط تولید فیلم کوتاه و فیلم سینمایی؛
مربی و مدرس بازی های سنتی و بازی های فکری درکارگاه های “هوش تیزکنی” و…؛
ساکن تهران.